Tysk legalisering försenas?

BERLIN Efter veckans behandling i förbundsrådets kommittéer är det allt mindre troligt att den nya tyska cannabislagen träder i kraft redan den 1 april.

Den nya tyska cannabislagen, som bland annat innebär att man får inneha en mindre mängd cannabis och odla cannabis hemma, kommer troligen inte att träda i kraft den 1 april.

I förbundsrådet, som representerar förbundsländerna i det tyska federala systemet, finns det en massiv kritik, inte minst mot det snabba genomförandet av lagen. Om förbundsrådet kräver att lagen går till medling kan lagen inte träda i kraft från 1 april.

Denna vecka har lagen, som förbundsdagen ställt sig bakom i slutet av februari, behandlats av förbundsrådets kommittéer. Efter den behandlingen framstår det som troligt att lagen skjuts upp minst sex månader. Detta för att förbundsländerna ska få mer tid att förbereda genomförandet. Men det kan också bli så att lagen omarbetas i delar, skriver LTO .

Det är inte minst belastningen på rättssystemet som oroar förbundsländerna. Bland annat handlar det om hur personer som är dömda för narkotikabrott ska kunna få sina straff mildrade eller upphävda. Delstaterna ser framför sig att detta kan komma att innebära en stor arbetsbelastning eftersom det påverkar också dem som håller på att avtjäna sina straff. Många av dem är samtidigt dömda också för andra brott.

Kravet på att skjuta upp lagen har stort stöd bland förbundsländernas justitieministrar. Även Nordrhein-Westfalens justitieminister Benjamin Limbach, som företräder det starkt legaliseringspositiva partiet de Gröna, vill att lagen skjuts upp.

– Vi utgår från att det handlar om 10 000 ärenden i Nordrhein-Westfalen som åklagarmyndigheten kommer att behöva pröva, det är ett oerhört arbete för våra åklagare, sa Limbach i en intervju med WDR i slutet av februari.
Limbach är dock tydlig med att lagen bör genomföras.

Det har också framförts förslag från bland annat Bayern om att förbundsrådet ska försöka att stoppa lagen. Detta har dock inte fått majoritet i kommittéarbetet.

Frågan har denna vecka behandlats i förbundsrådets kommittéer. Ett beslut kommer att ske vid förbundsrådets möte den 22 mars. Om beslutet då blir att lagen ska gå till medling, kommer det inte vara möjligt att den kan träda i kraft 1 april. För att förslaget ska gå till medling krävs att minst 35 av 69 röster avges för det förslaget.

Fotnot: Förbundsrådet, Bundesrat, representerar de tyska förbundsländerna i det tyska federala systemet. Förbundsrådet har 69 ledamöter som utses av förbundsländernas regeringar i förhållande till ländernas befolkningsmängd.

Annonser