Tyskt förslag för laglig cannabis får kritik

BERLIN Tyska trepartiregeringen antog i onsdags ett omstritt lagförslag att legalisera användning och odling av cannabis för nöjesbruk. Liberaliseringen skulle potentiellt kunna påverka hela EU, men är nedbantat och uppges kräva ”monsterbyråkrati”.


Legalisering av cannabis var en viktig del i den uppgörelse som socialdemokraterna SPD gjorde med liberala FDP och De gröna för att kunna bilda regering för ett par år sedan. Därefter har det sakta mejslats fram, ändrats flera gånger efter samtal med EU och blivit ett nedbantat förslag.

I onsdags antog så regeringen lagförslaget och föreslår att det ska bli lagligt att bruka och inneha 25 gram cannabis, småskaligt få odla högst tre plantor hemma och att icke-vinstdrivande föreningar får grundas för distribution och odling av drogen.

Men åldersgräns på 18 år ska införas (unga vuxna får köpa högst 30 gram cannabis per månad) och turister får inte vara med. ”Cannabisklubbar” har redan börjat bildas inför en förväntad liberaliseringen, men de får ha högst 500 medlemmar (ej tillåtet vara med i flera klubbar) och drogen ska inte få rökas i dess lokaler.

Regeringen ­uppgav i våras att en licenserad begränsad cannabisbutiker på försök i vissa regioner i ett andra steg kan komma att föreslås senare. Detta efter samtal med EU-kommissionen som menar att försäljning kan krocka med EU-rätten.

Vid en presskonferens i Berlin beskrev hälsominister Karl Lauterbach beslutet om lagförslaget som en vändpunkt från en tidigare ”misslyckad cannabispolitik” där fler börjat använda drogen. Med den nya planen hoppas regeringen att kunna bekämpa svarta cannabismarknaden, narkotikarelaterade brott och skydda användare från förorenade drogprodukter.

Men han underströk att cannabisbruk inte är riskfritt.

– Ingen ska missuppfatta lagen. Konsumtionen av cannabis blir lagligt, men förblir farligt. Att skydda barn och tonåringar är ett centralt element i lagprojektet.
Med en tänkt informationskampanj för att öka medvetenheten om riskerna med drogen hoppas hälsoministern att bruket ska stävjas.

Lagförslaget ska nu gå vidare till tyska parlamentet, Förbundsdagen, för debatt och behandling, rapporterar Deutsche Welle.

Förslaget får redan kritik från såväl oppositionen som de som hoppats på en fullständig kommersiell legalisering med cannabisbutiker, och ser begränsningarna som en ”monsterbyråkrati”. Särskilt för cannabisklubbar.

Oppositionen tycker att regeringen bortser från varningar från experter och jurister och att lagförslaget ändå blir som steg mot en legalisering. Och leda till mer arbete för polisen och andra rättsliga myndigheter.
– Den här lagen kommer att vara kopplad till en fullständig förlust av kontroll, säger Armin Schuster, konservativ inrikesminister (CSU) för delstaten Sachsen, till RND.
Han anklagar regeringen för att riskera att potentiellt skada den psykiska hälsan hos särskilt unga.

Även från förbundskansler Olaf Schulz eget parti kommer kritik. Inrikesminister Andy Grote (SPD) i Hamburg menar att ”om det är något vi inte behöver, så är det den här lagen”. Och att inte svarta marknaden kommer att minska.
– Man kan frukta att illegal cannabis kommer att bli mycket efterfrågad på grund av dess högre styrka och billigare priser och att den svarta marknaden och den lagliga marknaden kommer att blandas ihop”, säger Grote.

Såväl Kristdemokraterna och yrkesföreningar för domare, läkare och barnläkare är helt emot en legalisering av cannabis. Och regeringens löften om att satsa mer på förebyggande och information om cannabis tas med stor nypa salt, och några extra anslag till det har ännu inte angivits.

Om tyska cannabislagen blir verklighet så väntas hela EU påverkas, även om Malta redan tillåtit småskalig cannabisodling och fler länder planerar liberalisering av narkotikalagar.

Annonser