Svensken dricker allt mindre alkohol

Alkoholkonsumtionen i Sverige sjönk hela 2,7 procent ifjol jämfört med året före. Minskningen är den största på tio år, visar preliminära siffror från CAN. Tuffare ekonomisk situation och dyrare alkohol är en orsak, men även en längre nedåtgående trend.

Både Systembolagets försäljning och resandeinförseln har minskat kraftigt under 2023.

Björn Trolldal, CAN. Foto: Eveline Johnsson

– Bortsett från pandemiåret 2020 är detta den största minskningen ett enskilt år sedan 2014, säger Björn Trolldal, rapportförfattare och alkoholforskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, i en kommentar.

Den totala alkoholkonsumtionen sjönk cirka 2,7 procent under fjolåret omräknat i ren alkohol och jämfört med året före. Det innebär att varje invånare 15 år och äldre drack 8,6 liter ren alkohol under året.
Men öl och vin är numer de vanligaste alkoholdryckerna, och minskningen motsvarar nära tre flaskor vin i snitt per person 2023 jämfört med 2022.

Drickandet minskade även under pandemin, men av andra orsaker och inte lika mycket. Då var gränserna stängda, krogar hade begränsade öppettider och folk var mer hemma.

Men så kom inflationen och räntehöjningar och dyrtider, vilket lett till mindre köpkraft för de flesta. Det har gjort att många dragit ner på dyrare alkoholköp och handlar även mindre i exempelvis billigare gränsbutiker i Tyskland då bensinen skjutit i höjden och svenska kronan blivit svagare.

Det är inte bara det ekonomiska läget som bidragit till att minska alkoholköpen. Även en längre trend att dricka mindre är viktiga faktorer. Ungdomar dricker mindre alkohol och särskilt många män har minskat sin konsumtion.

CAN-graf. Totala alkoholkonsumtionen uppdelad på olika källors andelar under 2023 i ren alkohol per invånare. Preliminära uppgifter. * Systembolagets försäljning online ingår inte i internethandeln. Foto: Drugnews

CAN har följt svenskarnas alkoholvanor i många år och beräkningarna bygger på intervjuer med cirka 18 000 personer varje år om deras alkoholvanor och inköpskällor. Dessa samtal möjliggör att skatta den oregistrerade konsumtionen från smuggling, hemtillverkning och resandeinförsel.

Uppgifterna om den registrerade försäljningen kommer från Systembolaget, Folkhälsomyndigheten och Sveriges bryggerier. Eftersom alla uppgifter om restaurang- och folkölsförsäljning för 2023 inte var klara när pm:et publiceras, så är det preliminärt och har skattats. En definitiv rapport släpps senare i år.

• Rapporten ”Alkoholkonsumtionen 2023” (CAN, 11 sidor, pdf-fil).

Annonser