Klart för tysk legalisering 1 april

BERLIN Från 1 april blir det tillåtet för personer som fyllt 18 år att odla, inneha och använda cannabis i Tyskland. Detta sedan även det tyska förbundsrådet godkänt den lag om delvis legalisering av drogen som antogs i parlamentet i februari. Steg som kan påverka hela Europa.


Bundesrad, det tyska överhuset, representerar de 16 förbundsländerna och det fanns tveksamheter om att genomförandet av cannabislagen gått för fort. Ett förslag om att gå till medling kring lagen – som kunnat försena lagen flera månader – fick dock inte tillräckligt med röster, vilket gör att 1 april står kvar som startdatum, rapporterar Deutsche Welle.

En av banérförarna i trepartiregeringen (SPD, FDP och De Gröna) för legalisering, hälsominister Karl Lauterbach (SPD), som anser gamla narkotikapolicyn har misslyckats och bara banat väg för en svart marknad, välkomnade beskedet från förbundsrådet i fredags

Nöjd hälsominister Karl Lauterbach på Facebook.

”Kampen var värd det, legalisering av #Cannabis kommer på annandag påsk! Snälla, Använd den nya möjligheten på ett ansvarsfullt sätt och hjälp till att skydda barn och unga. Förhoppningsvis är detta början på slutet för dagens svarta marknad”, skriver tyske hälsominister på Facebook.

Nya lagen innebär att från 1 april får personer som fyllt 18 år använda och odla tre cannabisplantor hemma, förvara upp till 50 gram hemma, på fickan bära 25 gram för egen konsumtion. Konsumtion utomhus tillåts så länge det inte sker nära barn eller idrottsanläggningar.

I särskilda cannabisklubbar med högst 500 medlemmar kommer dessutom från 1 juli odling att tillåtas och begränsad försäljning ske till medlemmar för självkostnadspris. Det får dock inte konsumeras cannabis i lokalerna.

Någon kommersialiserad licenserad försäljning i cannabisbutiker kommer alltså inte ännu att tillåtas, men planeras enligt förslag i ett steg två att senare prövas i vissa orter i Tyskland.

Cannabisvänner och flera bedömare ser det tyska vägvalet som en öppning för drogen i hela EU. Att det sker i Tyskland som har unionens största befolkning och ekonomi och många grannländer kan ha betydelse. Sedan tidigare har Malta och Luxemburg i EU tillåtit innehav av cannabis och mindre odling för eget bruk.

Men på hemmaplan är såväl tyska barnläkare, polisförbundet och oppositionen i Kristdemokraterna kritiska till nya lagen och befarar att fler unga kommer att börja använda cannabis.

Annonser