Snapchat populär langarkanal

Snapchat och Instagram ligger i topp som de sociala plattformar där ungdomar får tag på alkohol. Det visar en ny enkätundersökning där 16- och 18-åringar fått svara på frågor om medievanor.

Snapchat och Instagram vanligaste plattformar för ungas alkoholköp. Andel 16- och 18-åringar som använt plattformen. Källa: CAN

Det är som en del i undersökningen Vem kan man lita på? – om vilka medier som ungdomar använder – som de också fått svara på frågan om de handlat alkohol genom konton på sociala medier och i så fall vilket. Undersökningen är relativt liten, totalt har omkring 1 000 personer delatagit, men resultatet stämmer väl med tidigare undersökningar.

Omkring 16 procent av de tillfrågade har handlat alkohol genom något socialt media. Drygt 60 procent anger att det skett via Snapchat och nästan 50 procent via Instagram. De tillfrågade kunde ange flera olika plattformar som de använder och även Facebook och TikTok angavs av relativt många av de tillfrågade.

Det vanligaste sättet att få tag på alkohol är dock fortsatt via kompisar, föräldrar. Om dessa inte langar, så skulle nästan hälften, 45 procent, av de unga välja att avstå från att skaffa alkohol.

Undersökningen är genomförd av PFM Research på uppdrag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Annonser