Spritlangare når unga via sociala medier

Hela 28 procent av ungdomar har på sociala medier erbjudits köpa alkohol av langare, enligt ny studie. Kritiserade ”hink-kontona” på Instagram och Snapchat blir ofta tonåringars kontakt med dem. ”Nätaktörerna måste själva ta ansvar för innehållet på sina plattformar”, säger Karin Hagman, chef för IQ, som polisanmält konton.

Ett aktivt privat konto på Instagram visar bild på en vodkaflaska och uppmaningen ”Hink tillgänglig 2022, det är bara skriv DM” (ungefär: sprit finns – skicka ett meddelande). Sen görs upp var säljare och köpare ska träffas och alkoholen levereras snabbt.

 

Skärmdump Instagram

28 procent av ungdomar har blivit erbjuden köpa alkohol av privatpersoner via sociala medier. Och tolv procent i åldrarna 16 till 21-år har handlat alkohol på det sättet, svarar tillfrågade unga i rapporten ”Ungas alkoholanskaffning via sociala medier”, som Centralförbundet alkohol och narkotikaupplysning tagit fram åt Systembolaget. Den grundas på svar från drygt 5 000 ungdomar.

Bland de yngre 16-17 år är det fler som handlat av langare på nätet, främst via kontaktkonton på Snapchat och Instagram. De något äldre kan ju lättare handla via legala källor som krogar och i systembutiker.  

Rapporten visar även att nära varannan 16-17-åring (47 procent) svarar att det är enkelt att få tag på alkohol. Bland dessa är kompisar, anhöriga och till och med föräldrar vanligaste anskaffningskällor, men sociala medier har också blivit en vanlig alkoholkanal.

Systembolaget vill informera om denna källa för de som arbetar alkoholförebyggande i landet.
– Vi vill öka kunskapen kring hur unga får tag på alkohol och vilken roll sociala medier spelar för deras möjlighet att få tag på alkohol. Rapporten visar att det är de yngsta, 16-17-åringarna, som i störst utsträckning skaffar alkohol via sociala medier, de som har svårt att få tag på alkohol från mer ansvarstagande vuxna, säger Anna Raninen, som ansvarar för alkoholforskning på Systembolaget, i ett pressmeddelande.

Hon tycker det är allvarligt då konsumtion av alkohol och berusningsdrickande i ungdomen ökar risken för alkoholproblem senare i livet.

Rapporten visar att köpa alkohol via sociala medier är vanligast bland unga i storstadsområden, särskilt Stockholm sticker ut, men även Uppsala och Västmanlands län.

Ulf Guttormsson, CAN. Foto: Drugnews

– Det kan bero på att det finns mer geografiska betingelser och fler potentiella kunder där, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN och medförfattare till rapporten, till Drugnews.

Kontakten via sociala medier övergår senare ofta till att säljare och köpare har kontakt via mobiltelefon. Så kallade ”vodkabilar” kör i storstäder ibland ut stora mängder alkohol till ungdomar efter sådana beställningar.

Andelen skolelever i Sverige som konsumerar alkohol har minskat kraftigt sedan millennieskiftet, (ifjol svarade 37 procent av elever i nian på högstadiet och 67 procent bland gymnasielever årskurs 2, att de druckit senaste året). Nedgången planade ut, men fortsatte minska under pandemin ett tag, visar tidigare CAN-undersökningar.

De som dricker alkohol svarar oftare att de sett alkoholreklam på nätet, än de som inte druckit.  Och de som köper alkohol via sociala medier är mer utsatta unga riskkonsumenter, något fler är flickor, (i studien hade 14 procent flickor handlat alkohol via nätet, 10 procent av pojkarna), enligt Ulf Guttormsson.

– De som handlar via ”hinkkontona” dricker överlag mer än andra och köper mycket alkohol via dessa källor, enligt vår undersökning. Att något fler flickor handlar där kan bero på att de är mer aktiva på sociala medier, säger han.

Nätjättarnas ansvar för vad som händer på deras plattformar uppmärksammades redan för tre år sedan. Systembolagets dotterbolag IQ kartlade då några ”hinkkonton” på Instagram (som ägs av Facebook, numer moderbolaget Meta) och polisanmälde ett 15-tal av dem.

Karin Hagman. Foto: IQ

– Tyvärr la polisen ner utredningen efter en kort tid. Vi hade även möte med representanter för Facebook om langarproblemen på deras plattformar. De uppmanade oss att ange misstänkta konton och de tog bort dem. Men nya uppstod istället, säger Karin Hagman, vd för IQ, till Drugnews.

– Jag är besviken att kontona finns kvar. Vi kan ju inte sköta kontrollen åt nätföretagen, det måste de ju själva ansvara för. CAN:s rapport visar ju att alkoholförsäljning till unga via sociala medier är vanligare än många tror. Det är nog ibland även organiserat av kriminella nätverk, säger hon.

Föräldrar kontakta henne om att deras barn erbjuds köpa alkohol via ”hinkkonton”. Hennes råd är att de ska polisanmäla.

En skärpning kan vara på gång på internationellt. EU-parlamentet godkände nyligen ett förslag (Digital Service Act) om en hårdare reglering vad som visas på nätet, och tydligare ansvar för exempelvis Facebook och Google, rapporterar TT.

– Det vore jättebra. Det krävs mer press mot nätaktörerna från både politiskt och juridiskt håll, säger Karin Hagman på IQ.

• Rapporten ”Ungas alkoholanskaffning via sociala medier” (pdf-fil, 21 sidor) av CAN, underlaget insamlades av Ipsos. Av bruttourvalet på 34 100 personer så svarade bara 15 procent (5 038 unga). Enligt Ulf Guttormsson är ”unga ofta ovilliga att delta och svåra att få tag i, men vi känner oss trygga med att underlaget är representativt för ungdomar generellt”. Bl a eftersom svaren avviker mycket lite med liknande frågor om alkohol i CAN:s årliga skolundersökningar.

Annonser