”Vi kan inte vara nöjda så länge som föräldrar mister sina barn”

När nätverket Tillsammans mot våld och droger träffade Stockholms stad diskuterades sådant som föräldrastöd, avhopparverksamhet och folkbildning. Nu hoppas de att politiker i fler kommuner ska vilja ta del av nätverkets erfarenheter.

Nätverket består av 36 organisationer och anordnade i november ifjol en stor manifestation på Medborgarplatsen med talare och artister mot ökat våld, droger och rekrytering av unga till kriminella gäng. Arbetet har sedan fortsatt.

I tisdags träffade de Stockholm stads biträdande finansborgarråd Anders Österberg (S), för ett rundabordssamtal kring hur staden och civilsamhället tillsammans kan vara en stark kraft i mot våld och kriminalitet.

– Vi pratade om avhopparprogram, vi pratade om föräldrastöd och vi pratade om att belastningsregister är ett hinder när man kommer ut från fängelser och vill ha jobb, säger Sofia Modigh, IOGT-NTO och samordnare för initiativet, till Drugnews.

En av de organisationer som var med i samtalet var Brottsofferjouren som representerades av organisationens generalsekreterare Fredrik Mellqvist.

Fredrik Mellqvist
Foto: Drugnews/JÖ

– Vi kan se att i vår verksamhet så har antalet som söker stöd hos oss när det gäller gängrelaterat våld fördubblats bara mellan 2022 och 2023, säger Fredrik Mellqvist.

Det är också en grupp som behöver mer och längre stöd än andra. Det handlar inte minst om anhöriga till gärningspersoner. Det en grupp som enligt Fredrik Mellqvist är bortglömd och det finns väldigt lite stöd för dem. I allmänhetens ögon kan de nästan sorteras in som medskyldiga, även om de inte har någon del i brottsligheten.

Men för Brottsofferjouren är det tydligt att de är brottsoffer.

– Vi kategoriserar in dem precis på samma sätt. Man är utsatt för ett brott och man behöver ett stöd, säger Fredrik Mellqvist.

Nätverket mötte en av Stockholms ledande ansvariga politiker, biträdande finansborgarrådet Anders Österberg. Han var nöjd efter mötet.

Anders Österberg, (S) var nöjd med mötet.
Foto: Drugnews/JÖ

– Jag tycker att det var ett väldigt bra möte. Det är bra att stämma av och viktigt att alltid ha örat mot marken för att kolla vad man upplever som organisationer, säger Anders Österberg.

Han uppfattade att det var många på mötet som tyckte att kommunen gör många bra saker. Samtidigt menar han att det är det en väldigt stor kommun och ibland kan samverkan fungera bra och ibland behöver den bli bättre.  Han betonade att Stockholms stad kontinuerligt jobbar ihop med civilsamhället.

– Vi måste se till att skolorna fungerar, att föräldrarna går till jobb, men också att det finns en meningsfull fritid för de barn som finns, säger Anders Österberg.

– Jag tycker att Stockholms stad gör väldigt många bra insatser, men det är klart att vi alltid kan bli bättre, säger Anders Österberg.

Anders Österberg berättar att han själv upplevt att grannar har blivit skjutna.

– Den yngsta 15 år och en vecka gammal. Och det är klart att sådant aldrig borde få hända. Vi kan inte vara nöjda så länge som föräldrar mister sina barn på det sättet, säger Anders Österberg.

På frågan om det är något han önskar från staten är svaret i första hand hjälp med finansieringen genom ökade statsbidrag. Han lyfter också de minskningar som staten gjort på civilsamhället.

– Jag skulle vilja att man återgår och tar upp folkbildningsbidraget. Det tyckte jag var en tydlig signal från det här mötet, säger Anders Österberg.

Denna gång var det representanter för Stockholms stad som nätverket Tillsammans mot våld och droger träffade, men gängkriminalitet och våld är inte begränsat till Stockholm. Anders Österberg citerar en polis som sagt att ”kriminella, gängkriminella och de som säljer droger har ibland väldigt svårt att respektera kommungränser”.

Om politikerna är intresserade av våra erfarenheter, så ska de bjuda in oss”, säger Sofia Modigh. Foto: Drugnews/JÖ

– Det här är inte en Stockholmsfråga. Det här är en nationell fråga, säger Sofia Modigh.

Nätverket vill göra gärna fler manifestationer och träffa fler politiker runt om i landet.
– Så om politikerna är intresserade av våra erfarenheter så ska de bjuda in oss, säger Sofia Modigh.

Hon betonar också
att det inte finns några snabba lösningar.
– Vi ser det här som ett maratonlopp. Vi kommer inte ge oss, vi kommer inte acceptera att det fortsätter vara så här, säger Sofia Modigh.

Annonser