Motgiftet Naloxon blir receptfritt

Nässprejen Naloxon som kan häva opioid-överdoser ska få börja säljas receptfritt på apoteken, meddelar regeringen och Läkemedelsverket. Troligen redan före sommaren.


Flera hundra personer dör varje år av överdoser, där opiater utgör stor del och sker utanför sjukvårdens miljöer. Genom att bredda tillgången till nässprejen med motgiftet hoppas regeringen att det kan bidra till att minska narkotikarelaterade dödsfall.

– Jag är oerhört glad över att idag kunna meddela att Naloxon inom kort kommer kunna säljas receptfritt på svenska apotek. Det kommer att rädda liv, sa socialminister Jakob Forssmed (KD) vid en pressträff på tisdagen tillsammans med Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Naloxon presskonferens
NALOXON blir receptfritt! Vid pressträffen medverkade generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, socialminister Jakob Forssmed, och general direktör Björn Eriksson, Läkemedelsverket. Foto: skärmdump regeringens hemsida.

I samband med försäljningen måste dock kunden kunna få rådgivning om hur läkemedlet används, information om tecken på överdos och att ringa 112, och utbildning av apotekspersonal ska nu förberedas. Socialministern tillade dock att det finns ”inget hindrar att det finns på plats på apoteken före sommaren”.

Beslutet att godkänna ansökan togs av Läkemedelsverket på tisdagen efter många turer och hysch-hysch om ansökan och vilket utländskt företag som nu får godkänt att leverera det. Generaldirektör Björn Eriksson sa att Sverige blir ett av de första länderna i Europa att erbjuda Naloxon receptfritt (efter bl. a Storbritannien och Frankrike).

Naloxon har funnits i landet sedan 2018, men har inte varit tillgängligt för alla. Det har främst funnit inom sjukvården och getts till patienter knutna till sprut- och Laro-program som riskerar ta en överdos. Men genom att bredda tillgänglighet av Naloxon till anhöriga, närstående och andra som behöver ha det åtkomligt på arbetsplatser och andra platser där en risksituation kan uppkomma hoppas regeringen nå ännu fler.

Det har även föreslagits att andra yrkesgrupper – som poliser, väktare och andra som i sin vardag möter personer med opioidberoende – ska få inneha och ge nässprejen i nödsituationer för att rädda liv. Det är något som Socialstyrelsen fått i uppdrag att undersöka och snart ska redovisa.

Vilket styckpris som Naloxon kommer få för kunden är inte känt, men det ska ingå i högkostnadsskyddet.

Annonser