Riksdagen: öka tillgång på naloxon

Fler insatser behövs för att i landet öka tillgängligheten till naloxon – ett motgift mot opioidöverdoser. Det anser en enig riksdagen och uppmanar regeringen att utreda frågan.

Naloxon är ett läkemedel som kan häva överdoser av exempelvis heroin och metadon. De finns numer som nässprej vilket underlättar för vårdpersonal och beroende att ge det och därmed hjälpa en person som fått andningsförlamning vid överdos.

Efter en riksdagsdebatt i onsdags antogs socialutskottets förslag att fler insatser krävs för att öka tillgången till naloxon. Regeringen uppmanas utreda om fler grupper utanför hälso- och sjukvården ska kunna ge naloxon till personer som tagit en överdos. Dessutom följa upp användandet på statlig nivå.

Mikael Johansson. Skånes Brukarförening

– Ett välkommet beslut. Det är bra om även exempelvis anhöriga eller poliser skulle kunna ge naloxon-sprej, en bredare tillgänglighet av det i samhället behövs. Det kan rädda liv och undvika skador, säger Mikael Johansson, ordförande i Skånes Brukarförening, till Drugnews.

Föreningen har ett tiotal år drivit på för olika insatser mot överdoser, såsom motgift. Mikael Johansson har själv erfarenhet av två heroinöverdoser och närvarat vid ett tiotal tillfällen när vänner slagits ut av opioider.

Region Skåne var tidig med att dela ut naloxon-kit till brukare på sprutbyten och Laro-mottagningar och utbilda till hur agera om kompisar tar en överdos. Och sedan 2018 kan även icke-legitimerad personal i räddningstjänsten och ambulanser ge naloxon vid överdoser och sjuksköterskor har numer rätt att skriv ut det.

– Naloxon räddat många liv och har nog bidragit till att något färre avlider av narkotika i Sverige senare år. Men motgiftet måste spridas bredare, såsom till närstående. Det finns ju inga risker med det, det går inte missbruka, utan sköljer ut opiaterna från receptorerna, säger Mikael Johansson.

Han menar att de som överlevt en överdos med motgiftet nog blir försiktigare och delas det ut på vårdmottagningar, så kan det underlätta samtal för att komma i behandling. Men Sverige har fortfarande en hög narkotikarelaterad dödlighet.

Han tycker att så kallade brukarrum – där narkotikaanvändare kan inta droger under översyn av vårdpersonal – bör diskuteras för att minska överdosrisken. Och att en ”god-samarit-lag” införs för att kompisar ska våga ringa 112 vid överdos, utan att polisen kommer och utreder ringa narkotikabrott.

Niels Paarup-Petersen (C).

En riksdagspolitiker som motionerat om att naloxon bör delas ut i vidare till andra i beroendes närhet är Niels Paarup-Petersen (C) i Malmö. Han ser riksdagsbeslutet som en framgång: ”Steg för steg börjar Sverige basera sin narkotikapolitik på vetenskap. Missbrukare är människor och ska bemötas av vård, inte straff. Tills det har blivit en självklarhet fortsätter kampen”, skriver han på twitter.

Han föreslog även att naloxon ska bli receptfritt, såsom i Danmark, Norge och Kanada, men det avslog riksdagen.

Riksdagsbeslutet togs efter en debatt i riksdagen om cirka 120 olika motioner om alkohol, narkotika, doping, tobak och spelfrågor. Alla övriga motioner avslogs med hänvisning till att arbete pågår inom området, främst för att ta fram en ny ANDTS-strategi.

Foto: Drugnews

Men det ett år gamla tillkännagivandet från riksdagen till regeringen att utreda den svenska narkotikapolitiken, ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention har ännu inte påbörjats.

– Det är för dåligt, det borde göras skyndsamt, narkotikapolitiken måste hänga med sin tid. Och missbruksvården bör förbättras, behandling bli mer lättillgänglig och köerna kortas, säger Mikael Johansson på Skånes Brukarförening.

Annonser