Narkotikamöte inlett i Wien

WIEN UNDOC:s generaldirektör Ghada Waly lyfte frågan om syntetiska droger när hon inledde FN:s narkotikakommissions möte i Wien.


FN:s narkotikakommission, CND, har inlett sin 67:e session i Wien med ett högnivåmöte. I samband med invigningen lyfte Ghada Waly, generaldirektör för FN:s narkotikakontrollorgan UNDOC, den snabba utveckling som sker inte minst när det gäller syntetiska droger.

– Syntetiska droger har förändrat landskapet, vilket gjort det billigare och enklare att tillverka och smuggla extremt potenta och ofta dödliga substanser, sa Ghada Waly.

Hon betonade att detta kompletterar hotet från traditionella växtbaserade droger, där hon bland annat beskrev hur kokainmarknaden expanderar och också leder till ökade problem med våld.

Som ett led i arbetet med att följa upp den deklaration som antogs 2019 har ordföranden för kommissionen tagit initiativ till något som kallas Pledge4Action.  Det är löften som länder åtar sig som en manifestation av sin beslutsamhet att genomföra narkotikapolitiska åtaganden.

Till stor del är det löften som understryker ländernas politiska prioriteringar. Sveriges löfte handlar till exempel om jämställd tillgång till vård. Zimbabwe är mer konkreta och lovar att inom det närmaste året omvandla vårdinrättningar som används för covid-19-patienter till vårdenheter för narkotikaberoende.

Det finns också länder som använder löftena för att rikta kritik på den internationella regleringen av narkotika. Colombia lovar till exempel för sin del att stödja en kritisk ”översyn av det internationella narkotikakontrollsystemet” och Tjeckien att överväga ”alternativa regleringar av narkotika”.

Under den ordinarie sessionen som inleds den 18 mars kommer FN:s narkotikakommission att behandla rekommendationer från WHO och FN:s narkotikakontrollbyrå, INCB, att placera ytterligare fem substanser och arton prekursorkemikalier under kontroll av de internationella narkotikakontrollkonventionerna.

Det kommer också att genomföras ett stort antal evenemang vid sidan av själva sessionen

Annonser