Minskad riskuppfattning om cannabisskador

ANN ARBOR. En ny amerikansk studie från University of Michigan visar att unga cannabisbrukares riskuppfattning om drogrelaterade skador har minskat, ju mer man använder, desto lägre insikt. Forskargruppen befarar att det i sin tur kan bidra till en mer riskfylld cannabiskonsumtion.

Studien är publicerad i Drug and Alcohol Dependence och har psykologen och forskaren Autumn Rae Florimbio som första namn. [i] Hennes forskargrupp konstaterar att idag använder 24,1 procent av amerikanerna i åldrarna 18-25 år cannabis minst varje månad.


Bruket ökar vid legalisering
Samtidigt visar andra studier att uppfattningen om risker med bruket har minskat.[ii] Detta parallellt med utvecklingen att bruket ökar när cannabis legaliseras, enligt flera studier.[iii]

 

Forskaren Autumn Rae Florimbio. Foto: University o Michigan

I Florimbios forskningsrapport ingick 359 patienter i åldrarna 18-25 år som rekryterades från en akutmottagning. 71,3 procent var kvinnor och 53,5 procent var svarta. Var och en bedömdes utifrån eget bruk av cannabis och andra droger. De ville undersöka skillnader i uppfattning om cannabis skaderisker utifrån metod och konsumtionsmönster.
De som använde delades in i tillfälliga och regelbundna användare. De fick också ange hur de uppfattade risken med fyra olika metoder att inta cannabis: röka, ”vejpa” (inta förångad cannabis i vaporizer /e-cigaretter), ”dabba” (inhalera högkoncentrerad cannabis-extrakt efter upphettning), samt äta eller dricka cannabis.

De 359 unga vuxna delades in i tre olika grupper. De som inte använt alls under de tre senaste månaderna utgjorde 42 procent. 35,1 procent var enbart rökare av cannabis och 22,8 procent använde andra metoder eller flera olika att sätt att inta drogen.

Störst risker – vejpa och dabba
Föga överraskande var resultaten att bland alla deltagare i studien uppfattades att vejpande och dabbande medför de största skaderiskerna, medan tillfällig rökning ansågs ha de minsta riskerna. Bland de som inte använt drogen under de tre senaste månaderna ansåg en majoritet (63,6 procent), att vejping var det mest riskabla. I gruppen som enbart rökte cannabis tyckte 64,6 procent att dabbing var värst, medan en mindre andel, 47,2 procent av de som regelbundet använde andra metoder, tyckte det.

I sin slutsats skriver forskarna försiktigt att de varierande uppfattningarna om risk mellan olika intags-metoder för cannabis ”kan informera om möjliga riktningar för folkhälsa och politiska insatser”.

”Den profithungriga beroendeindustrin”
Drug Free America Foundation (DFAF), en organisation som arbetar emot legalisering, uttrycker sig skarpare om Florimbios studie. Den refereras i sin regelbundet publicerade forskarblogg där man skriver att det är absolut nödvändigt att upprätthålla vaksam tillsyn över de pågående konsekvenserna av cannabis-legaliseringen. Vi måste intensifiera utbildningen om riskerna med marijuanaanvändning och motverka de påståenden som kommer från den profithungriga beroendeindustrin.”

• Referenser: [i] Florimbio et al (2023) Perceived risk of harm for different methods of cannabis consumption: A brief report, Drug Alcohol Depend. 2023 Aug 9. – PubMed (nih.gov)
[ii] J.T. Waddell (2022)Age-varying time trends in cannabis- and alcohol-related risk perceptions 2002–2019 ,Addict. Behav.Volume 124, January 2022.- ScienceDirect
[iii]  Lachance et al (2022). A Systematic Review and Narrative Synthesis of the Evolution of Adolescent and Young Adult Cannabis Consumption Before and After Legalization , Journal of Adolescent Health. Volume 70, Issue 6, June 2022. – ScienceDirect

Annonser