Göteborg: varannan elev ser ingen cannabisrisk

Rekordfå skolelever i Göteborg dricker idag alkohol och röker tobak, enligt en ny drogvaneundersökning. Narkotikabruket är kvar på samma nivå som tidigare, men många unga tror inte det är farligt att testa cannabis.

Det är Göteborgs stad som för sjätte gången sedan 2004 låtit göra en stor drogvaneenkät. I våras fick drygt 4000 högstadieelever i nian och nära 5 000 gymnasielever i årskurs två svara på ett batteri med frågor. I tisdags presenterades rapporten.

Den visar att alkohol fortsatt minska bland eleverna. I årets enkät uppgav 36 procent av niondeklassarna och 64 procent av gymnasieeleverna i årskurs två att de någon gång druckit alkohol – en rejäl minskning jämfört med första studien 2004 då 70 respektive 88 procent svarade att de druckit alkohol.

Foto: Drugnews

Även berusningsdrickande har minskat, särskilt bland gymnasieelever. Från 23 till sex procent av högstadieeleverna och i gymnasiet årskurs två från 47 till 20 procent. Trenden är ganska lika för både flickor och pojkar. Också andelen elever som bjuds på alkohol hemma har minskat betydligt och färre gör tidig debut.

– Det är ju samma trend i hela landet att alkohol minskar bland tonåringar. Föräldrar har blivit mer restriktiva och köper inte ut eller bjuder mindre. Och de unga har andra vanor – spelar mer, är mer hälsoinriktade och är mer hemma. Och grupptrycket att röka och dricka har minskat när det inte längre är en majoritet som gör det, säger Ulla Kungur, rapportförfattaren på Social resurs på Göteborg stad, till Drugnews.

Även tobaksrökning minskar. I år svarade 1,5 procent av niondeklassarna att de röker dagligen och fyra procent av gymnasieleverna, även om fler röker ibland. Däremot har andelen som provat e-cigaretter ökat.

Narkotikaanvändning bland skolelever är ungefär på samma nivå som tidigare år enkäten gjorts. Av eleverna i nian svarade sju procent (8 proc. av pojkarna och 5 proc. av flickorna) att de någon gång använt narkotika och 21 procent av gymnasieeleverna i årskurs två (23 proc. av pojkarna och 17 proc. av flickorna). Det är främst cannabis det handlar om och nivån är jämförelsevis betydligt låg i ett internationellt perspektiv.

Ur rapporten Skolelevers drogvanor Göteborg 2019

Men vad som sticker ut är att många högstadie- och gymnasieelever (majoritet av gymnasiepojkarna) i Göteborg svarar att de tror att det är liten eller ingen risk att man skadar sig om man provar cannabis ett par gånger. Var femte gymnasieelev tror inte heller att det är särskilt farligt att använda cannabis varje helg.

– Det är oroande attityder, tyder på en normalisering efter liberaliseringen i Nordamerika, och som är särskilt alarmerande då cannabis nuförtiden är mycket starkare och därmed har en större skaderisk än tidigare, säger Ulla Kungur på Göteborg stad.

I det förebyggande arbetet ska Social resursförvaltningen anordna utbildningar för skolpersonal och andra som kommer i kontakt med unga. Det handlar om att sprida kunskap och ”nå samsyn” om drogproblem och hur det ska mötas, enligt Kungur.

Göteborgspolisens gatulangningsgrupp – som regelbundet besöker högstadieskolor och gymnasier – varnar samma dag som drogvanerapporten släpps för att tyngre droger som kokain, amfetamin och smärtmedlet Tramadol används mer av elever även på högstadiet.
– Varje gång vi gör en insats på en skola så hittar vi droger, säger Robin Nilsson, chef för gatulangningsgruppen, till Dagens Nyheter och SVT Västnytt.

Ur skolenkäten.

I Göteborgs skolenkät är det dock främst cannabis (cirka 90 procent) som anges bland de elever som svarar att de prövat. Men cirka tio procent av dessa har även prövat bland annat kokain, smärtmedlet tramadol och ecstasy.

Det är också stora skillnader mellan stadsdelarna för elevers drogvanor. Alkohol och cannabis är betydligt vanligare bland tonåringar som bor i centrum och stadsdelarna Majorna/Linné än i förorterna.

   • Fotnot: Rapporten Skolelevers drogvanor Göteborg 2019 (pdf-fil, 66 sidor) har sammanställts av Göteborg stad, enkäterna gjorts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Tidigare skolundersökningar i Göteborg gjordes åren 2004, 2007, 2010, 2013 och 2016. Riksstatistiken om skolelevers ANDT-vanor för i år presenterar CAN i december.

Annonser