Ökad skaderisk med högre THC-halt

AMES/LONDON Det kommer fler och fler studier som stärker farhågorna att den allt högre rushalten THC i cannabis kommer att öka risken för skador. Pelle Olsson rapporterar om några amerikanska och brittiska studier.

På Iowa State University har docenten i psykologi Brooke Arterberry lett en sådan studie, nyligen publicerad i Drug and Alcohol Dependence.

Studien utgår från den nationella genomsnittliga THC-halten i cannabis i USA, vilken stigit kontinuerligt under senaste decennierna.

Forskarlaget ville veta hur många som fick två eller fler biverkningar (cannabis disorder symptom) när de rökte för första gången. Man fann en ett tydligt samband; ju högre THC-halt desto större risk för olika biverkningar. När THC-halten steg från fem till 12 procent ökade den risken 2,5 gånger.

– Med hänsyn till de resultaten borde delstaterna fundera över hur höga halter av THC det ska få finnas i cannabisprodukter, särskilt med tanke på det ändrade lagliga förhållandena för cannabis, säger Brooke Arterberry.

Hon är speciellt oroad för de THC-koncentrat som kan innehålla upp till 80 procent THC.[i]

En tidigare forskningsrapport som pekar i samma riktning är en undersökning av 400 unga cannabisanvändare i Storbritannien. De som rökte starkare varianter hade en fördubblad risk att bli beroende, efter att ha justerat för andra bidragande faktorer. [ii]

I en studie från södra London där man följde cannabisrökare mellan 2005 och 2011 såg man att det var 2,7 vanligare med psykoser bland dem som rökt ”skunk”, den starkare varianten av cannabis, jämfört med de som höll sig till svagare sorter. Detta gällde om man rökte en gång i veckan. De som rökte dagligen hade 5,4 gånger högre risk för psykoser. [iii]

 

• Fotnoter: [i] Arterberry, BJ et al (2018). Higher average potency across the United States is associated with progression to first cannabis use disorder symptom. Drug Alcohol Dependence.

[ii]https://medicalxpress.com/news/2016-10-evidence-high-strength-cannabis.html

[iii] Di Forti, M. et al (2015). Proportion of patients in south London with first-episode psychosis attributable to use of high potency cannabis: a case-control study. Lancet Psychiatry, (publicerat online 18 febr.).

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser