Nya varningar för medicinsk cannabis

ST LUCIA. Medicinsk användning av cannabis kan vara riskabelt. Det stärks i en ny metaanalys från University of Queensland i Australien. Enligt forskarna är skadorna av nöjesbruk och medicinskt bruk jämförbara – hjärnan gör ingen skillnad.

Metastudien publiceras i Drug Alcohol Depend i mars och forskargruppen skriver:
”Prevalensen av skadligt bruk eller beroende av cannabis (Cannabis Use Disorder, CUD) hos personer som använder cannabis i rekreationssyfte har uppskattats till 22 procent, men det finns en brist på litteratur som utforskar CUD bland personer som använder medicinsk cannabis.” [1]

Av det skälet ville de undersöka hur vanligt det är med skadligt bruk eller beroende i den här växande gruppen av cannabisanvändare.

14 studier analyserades
Forskarna har gjort en systematisk genomgång i tre stora medicinska databaser med studier på området. Och därefter utfört en metaanalys (sammanvägning av de ingående studierna) för att identifiera hur många medicinska användare som diagnosticerats med CUD. 14 sådana studier med sammanlagt 3 681 personer från fem olika länder ingår i analysen.

Metaanalysen utgår från förekomsten av skadligt bruk eller beroende enligt diagnosmanualen DSM för psykiatriska sjukdomar, dels den äldre DSM-IV, dels DSM 5 som utkom 2014. Resultaten visar att 25 procent av dem som använt medicinsk cannabis under de sista 6 -12 månaderna diagnosticerades för CUD. (24 procent för DSM-IV) Samma höga andel (25 procent) gällde för alla prevalensperioder.

Resultaten är inte överraskande eftersom samma slags cannabis används både för berusning och för behandling av någon sjukdom eller symtom.

Ingen skillnad för hjärnan
Nättidningen Accent har skrivit om studien och citerar den amerikanske psykiatrikern och beroendeläkaren Timmen L. Cermak som skriver om metastudien i Psychology Today. Han menar att det är en rimlig slutsats att hjärnan reagerar lika på att exponeras för cannabis oavsett om syftet är rus eller medicinskt.

Studien är en uppföljning av en liknande metaanalys från delvis samma australiensiska forskargrupp år 2020. Här ingick cannabisanvändare generellt. 21 studier ingick i analysen. Resultatet blev att 22 procent av dem som använde cannabis hade ett skadligt bruk eller beroende. (Det är den andelen som den nya studien hänvisar till.) 13 procent av hela gruppen hade ett missbruk (abuse) och 13 procent hade den tyngre formen beroende. Grupperna överlappade delvis varandra.

Andelen med ett cannabisberoende steg till 33 procent om bruket gällde unga som använde varje vecka eller dagligen. [2]

Störst risker för smärtpatienter, droganvändare, psyk-problem
I den nya studien, fyra år senare, som bara omfattar medicinskt bruk är alltså andelen som fått allvarliga problem ännu större. ”Prevalensen av CUD hos personer som använder medicinsk cannabis är betydande och jämförbar med de som använder cannabis av rekreationsskäl…”, skriver forskarna.

Störst risk löper de som använder cannabis mot kronisk icke-cancersmärta (dvs smärtpatienter), skadligt bruk av andra droger eller som har psykiatriska problem.

• Referenser: [1] Dawson et al (2024). The prevalence of cannabis use disorders in people who use medicinal cannabis: A systematic review and meta-analysis , Drug Alcohol Depend2024 Mar 8:257 – ScienceDirect  

[2] Leung et al (2020) What is the prevalence and risk of cannabis use disorders among people who use cannabis? a systematic review and meta-analysis. Addict Beh2020 Oct:109:106479  – PubMed (nih.gov)

Etiketter:

Annonser