Kategoriarkiv: Forskning

Större risk för snusare få covid-19

|

En ny finsk studie visar att snusare löper 68 procent högre risk att drabbas av covid-19 jämfört med personer som inte nyttjar tobak. Det kan punktera några tidigare studier som tvärtom hävdat att tobaksanvändare löper mindre risk.

Säkrare bevis att legalisering ökar bruket

|

MINNEAPOLIS. En ny studie från tre universitet i Minnesota och Colorado visar återigen att de delstater i USA som legaliserat cannabis har ungefär 20 procent högre konsumtion av cannabis än de delstater där drogen är förbjuden. Forskargruppen har jämfört tvillingpars vanor för att få säkrare resultat.

Cannabisodling inte miljövänligt

|

BERKELEY Odling av cannabis innebär betydande påverkan på miljö och klimat. Det handlar framför allt om mycket stor elförbrukning, vattenåtgång och användning av bekämpningsmedel. Legalisering är knappast en lösning, summerar Pelle Olsson efter plöjt amerikansk forskning.

Cannabis kan minska cancersmärta

|

HAIFA En israelisk studie visar att cannabis kan lindra smärta och minska behovet av opioider hos cancerpatienter. Resultaten är dock osäkra och bortfallet av försökspersoner i studien var stort.

Psykisk ohälsa och cannabis en farlig blandning

|

LONDON De största riskfaktorerna för allvarlig cannabispsykos är tidigare psykos och bipolär sjukdom. Även cannabisanvändare med ångest och depression har nästan tredubbelrisk att hamna på sjukhus på grund av psykos, enligt en ny stor forskningsrapport med data om över 233 000 cannabisanvändare.

England: Fler dör med cannabis i kroppen

|

LONDON. Det är mycket sällsynt att någon dör av cannabisförgiftning. Däremot ökar antalet indirekta dödsfall i England där drogen finns med, exempelvis vid olyckor, självmord, hjärtproblem och överdoser av andra preparat. Det visar en studie som analyserat över 3 450 dödsfall där cannabinoider förekommit.

Fler barn förgiftade efter cannabislegalisering

|

OTTAWA Antalet barn som vårdas för cannabisförgiftning har ökat kraftigt sedan cannabis legaliserades i Kanada. Störst har ökningen varit i de provinser som tillåter försäljning av ätbar cannabis.

Ökad cannabisanvändning efter legalisering

|

MINNEAPOLIS Invånare i amerikanska delstater där cannabis har legaliserats använder marijuana ungefär 20 procent oftare än de som bor i stater där det fortfarande är olagligt, enligt ny forskning publicerad i tidskriften Addiction.

Cannabis kan öka återfall i schizofreni

KAPSTADEN Det finns ett starkt samband mellan schizofreni och cannabis. En mindre brittisk-sydafrikansk studie, där man i stor utsträckning lyckats garderas sig för andra bidragande faktorer, visar även att återfallsfrekvensen i schizofreni ökar om patienten använder cannabis.