Kategoriarkiv: Forskning

Nya varningar för medicinsk cannabis

|

ST LUCIA. Medicinsk användning av cannabis kan vara riskabelt. Det stärks i en ny metaanalys från University of Queensland i Australien. Enligt forskarna är skadorna av nöjesbruk och medicinskt bruk jämförbara – hjärnan gör ingen skillnad.

Tillfälligt cannabisbruk kan ge unga psykisk ohälsa

|

NEW YORK. En stor studie visar att tonåringar med till synes oproblematiskt bruk av cannabis löper dubbelt så stor risk att drabbas av psykiska problem såsom depression, självmordsbeteende och aggression, jämfört med dem som inte använder cannabis alls.

USA: flest dödliga överdoser bland byggjobbare

|

WASHINGTON DC Det dör rekordmånga människor per år i USA av narkotikaöverdoser. Enligt det nationella drogforskningsinstitutet NIDA dog 106 000 människor under 2021. En ny studie som undersökt de avlidnas yrken visar att byggindustrin och hotell- och restaurang är värst drabbade branscher. Där stress och arbetsskador är vanligt.

Minskad riskuppfattning om cannabisskador

|

ANN ARBOR. En ny amerikansk studie från University of Michigan visar att unga cannabisbrukares riskuppfattning om drogrelaterade skador har minskat, ju mer man använder, desto lägre insikt. Forskargruppen befarar att det i sin tur kan bidra till en mer riskfylld cannabiskonsumtion.

Nya bevis att marijuana ger hjärtproblem

|

DALLAS. Det har hittills bara funnits begränsade studier om sambandet mellan cannabis och hjärt- och kärlsjukdomar. Men i november 2023, under en vetenskaplig konferens med Amerikanska hjärtläkarförbundet, presenterades två nya studier som visar att regelbundet bruk av cannabis ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke.

Fler psykoser efter kommersialiserad cannabis

OTTAWA. Ännu en forskningsrapport om effekterna av cannabislegalisering visar att fler kan drabbas av psykoser. Studien gäller Kanada där drogen tilläts 2018, men det var först när den kommersialiserades i mars 2020 som antalet cannabisutlösta psykoser på sjukhusens akutmottagningar ökade.

Alkohol vanligt vid svår smärta

|

ONTARIO Många med kronisk smärta söker desperat efter hjälp. Något vissa läkemedelsföretag utnyttjar genom att lura patienterna överkonsumera opioider. Vilket i sin tur fått cannabisindustrin att propagera för ”medicinsk cannabis” som alternativ. Kanske hakar snart alkoholbranschen på. En ny studie med nordamerikaner visar att flera försöker döva svår smärta med […]

Många fler förgiftningar efter legalisering

|

SYDNEY. En forskningsöversikt från forskare vid universitetet i Sydney, Australien, visar stora ökningar av akut förgiftning av cannabis efter olika typer av legalisering och avkriminalisering av drogen. För barn var riskökningen fyrdubblad att förgiftas. Data har främst används från USA, Kanada och Thailand.

Dramatisk ökning av cannabisförgiftade barn

|

ATLANTA. Unga amerikaners akutbesök i sjukvården på grund av cannabis ökade under pandemin. Särskilt dramatiskt var ökningen av förgiftade barn upp till 11 år, som ökade över 200 procent. Det visar en rapport från USA:s smittskyddsinstitut CDC.

”Inget samband mellan cannabis och psykoser”

|

LONDON En studie från en internationell forskargrupp ser inget samband mellan cannabis och ökad risk för psykoser hos dem som redan har en hög benägenhet att drabbas av psykoser. Resultaten går stick i stäv med tidigare forskning. Antal försökspersonerna var dock få och de följdes bara upp i två år.