Kategoriarkiv: Forskning

CBD-olja. Foto: Evopure CBD /CC BY 3.0

CBD minskar inte cancersmärta

|

BRISBANE. En ny australiensiskt studie om cannabidiol, CBD i olja, visar ingen effekt på livskvalitén, ångest, depression eller smärta hos cancerpatienter i palliativ vård.

Mer alkohol med laglig cannabis

|

PITTSBURGH. En ny stor studie visar att legaliseringen av cannabis i USA även medför en ökad alkoholkonsumtion. Det är särskilt tydligt bland unga vuxna och bland män.

Ökat bruk och färre i vård efter legalisering

|

PHILADELPHIA. Ett forskarlag från Temple University i Philadelphia har undersökt hur legaliseringen av cannabis i USA påverkat användning, uppfattning och skador och benägenheten att söka hjälp när man fått problem. På alla tre punkter har utvecklingen varit negativ.[1]

Större risk för snusare få covid-19

|

En ny finsk studie visar att snusare löper 68 procent högre risk att drabbas av covid-19 jämfört med personer som inte nyttjar tobak. Det kan punktera några tidigare studier som tvärtom hävdat att tobaksanvändare löper mindre risk.

Säkrare bevis att legalisering ökar bruket

|

MINNEAPOLIS. En ny studie från tre universitet i Minnesota och Colorado visar återigen att de delstater i USA som legaliserat cannabis har ungefär 20 procent högre konsumtion av cannabis än de delstater där drogen är förbjuden. Forskargruppen har jämfört tvillingpars vanor för att få säkrare resultat.

Cannabisodling inte miljövänligt

|

BERKELEY Odling av cannabis innebär betydande påverkan på miljö och klimat. Det handlar framför allt om mycket stor elförbrukning, vattenåtgång och användning av bekämpningsmedel. Legalisering är knappast en lösning, summerar Pelle Olsson efter plöjt amerikansk forskning.

Cannabis kan minska cancersmärta

|

HAIFA En israelisk studie visar att cannabis kan lindra smärta och minska behovet av opioider hos cancerpatienter. Resultaten är dock osäkra och bortfallet av försökspersoner i studien var stort.

Psykisk ohälsa och cannabis en farlig blandning

|

LONDON De största riskfaktorerna för allvarlig cannabispsykos är tidigare psykos och bipolär sjukdom. Även cannabisanvändare med ångest och depression har nästan tredubbelrisk att hamna på sjukhus på grund av psykos, enligt en ny stor forskningsrapport med data om över 233 000 cannabisanvändare.

England: Fler dör med cannabis i kroppen

|

LONDON. Det är mycket sällsynt att någon dör av cannabisförgiftning. Däremot ökar antalet indirekta dödsfall i England där drogen finns med, exempelvis vid olyckor, självmord, hjärtproblem och överdoser av andra preparat. Det visar en studie som analyserat över 3 450 dödsfall där cannabinoider förekommit.