Kategoriarkiv: Forskning

Alkohol vanligt vid svår smärta

|

ONTARIO Många med kronisk smärta söker desperat efter hjälp. Något vissa läkemedelsföretag utnyttjar genom att lura patienterna överkonsumera opioider. Vilket i sin tur fått cannabisindustrin att propagera för ”medicinsk cannabis” som alternativ. Kanske hakar snart alkoholbranschen på. En ny studie med nordamerikaner visar att flera försöker döva svår smärta med […]

Många fler förgiftningar efter legalisering

|

SYDNEY. En forskningsöversikt från forskare vid universitetet i Sydney, Australien, visar stora ökningar av akut förgiftning av cannabis efter olika typer av legalisering och avkriminalisering av drogen. För barn var riskökningen fyrdubblad att förgiftas. Data har främst används från USA, Kanada och Thailand.

Dramatisk ökning av cannabisförgiftade barn

|

ATLANTA. Unga amerikaners akutbesök i sjukvården på grund av cannabis ökade under pandemin. Särskilt dramatiskt var ökningen av förgiftade barn upp till 11 år, som ökade över 200 procent. Det visar en rapport från USA:s smittskyddsinstitut CDC.

”Inget samband mellan cannabis och psykoser”

|

LONDON En studie från en internationell forskargrupp ser inget samband mellan cannabis och ökad risk för psykoser hos dem som redan har en hög benägenhet att drabbas av psykoser. Resultaten går stick i stäv med tidigare forskning. Antal försökspersonerna var dock få och de följdes bara upp i två år.

Medicinsk cannabis kan ge skadligt bruk eller beroende 

|

SEATTLE. Två av tio som använder cannabis i medicinskt syfte minst varje månad får diagnosen CUD, skadligt bruk eller beroende. Det är lika hög andel som hos dem som enbart använder i berusningssyfte. Den senare gruppen får dock allvarligare symtom. Det visar en studie från primärvården i delstaten Washington i […]

Forskare varnar för cannabis före operation

|

HOUSTON. Cannabisberoende eller problematiskt bruk ökar risker för komplikationer eller dödsfall efter kirurgiska ingrepp. Det visar en studie från University of Texas med över 12 000 patienter. Riskökningen är modest, men oroväckande med tanke på det ökade bruket i stora delar av världen.

Tungt eller måttligt cannabisbruk ger psykproblem

|

KÖPENHAMN/NEW YORK Det kommer allt säkrare bevis att cannabis ökar risken för schizofreni och att den ökade incidensen av sjukdom beror på starkare cannabis. Även till synes oproblematisk användning cannabis ökar risken för en lång rad psykosociala problem.

Fler trafikolyckor med fri cannabis

|

OTTAWA En ny studie från provinsen Ontario i Kanada visar att antalet trafikolyckor med cannabis inblandat har mångdubblats sedan legaliseringen och kommersialiseringen av drogen.

Biverkningar och hälsovinster med cannabis

|

OTTAWA. En omfattande systematisk genomgång av fördelar och risker med cannabis publicerades nyligen av en stor grupp forskare från hela världen. Resultatet är nedslående för dem som hoppas på stora hälsovinster genom användning av cannabis i medicinska syften.

Misslyckad avkriminalisering i Oregon

PORTLAND Oregon var en av de första fyra delstaterna i USA som legaliserade cannabis 2014. I början av 2021 var man först i landet att avkriminalisera mindre innehav av annan narkotika. En analys från Toronto University visar att den reformen redan har misslyckats. Första året dog 182 personer fler med […]