”Johnny trodde att han kunde flyga”

DENVER Det har länge varit oklart om cannabis ökar risken för självmord. Allt fler studier pekar dock i den riktningen även om det finns osäkerhet om det råder ett orsakssamband. För Laura Stack i USA-delstaten Colorado är sambandet klart. Hennes son Johnny tog livet av sig under en cannabispsykos och hon har skrivit en bok om tragedin.

Det senaste decenniets forskningsöversikter, bland annat från den amerikanska vetenskapsakademin [1] och WHO [2], visar bara svaga belägg för att cannabis ökar risken för depressioner och självmord.

I en senare metaanalys från 2019, med Gabriella Gobbi vid McGill universitetet i Kanada som huvudförfattare, hittade man dock en klar riskökning för depressioner, självmordstankar och självmordsförsök hos dem som började med cannabis tidigt.[3] Ju mer missbruk desto större risk.

Det som talar för ett orsakssamband är neurobiologiska studier som visar att serotoninbalansen i hjärnan kan rubbas av cannabis, vilket kan öka risken för depression och tankar om att ta livet av sig.[4] Även de svårigheter som följer efter ett tungt bruk på grund av de intellektuella skadorna – relationsproblem, konflikter på jobbet, misslyckade studier, sämre ekonomi – kan så småningom leda till nedstämdhet och depressioner. [5]

Flera undersökningar visar att cannabis ökar tankar på att avsluta sitt liv, som i sig är en riskfaktor att man faktiskt gör det.[6] [7]

Fördubblade risker för självmordsbeteende
En ny systematisk översikt och metaanalys om sambandet mellan cannabisrökning och självmordsbeteende hos unga i åldrarna 12– 21 år, är publicerad i Journal och Psychiatric Research. [8] Tjugo studier av tillräckligt hög kvalité rapporterade om självmordsförsök hos 34 859 unga, självmordstankar hos 26 937 och självmordsplanering hos 9 054 unga personer. Forskarna fann en mer än fördubblat risk, (oddskvot 2,33,) för självmordsförsök hos cannabisrökare jämfört med icke-cannabisanvändare. Självmordstankar var fördubblade (oddskvot 2,04) och självmordsplanering var nära fördubblad, jämfört med icke cannabisanvändare.

Eftersom riskerna varierar i olika grupper av ungdomar menar forskarna att det behövs mer studier på området för att kunna bekräfta deras resultat.

Ny rapport från Colorado
En färskt rapport från amerikanska delstatens Colorados hälsodepartement (CDPHE), visar en kraftig ökning av självmord bland unga med cannabis i kroppen efter legaliseringen av drogen 2014.[9]

Man har utgått från alla icke naturliga dödsfall i delstaten, undantaget mord, hos personer yngre än 25 år mellan 2010 och 2022. Sammanlagt hade 3 040 sådana dödsfall inträffat. Av dessa fanns toxikologiska analyser för 2 233, varav 68,2 procent hade förekomst av någon substans, inklusive alkohol. Vanligast var THC, den aktiva substansen i cannabis, med 651 personer, av vilka 207 med enbart marijuana och inget annat.
Övriga substanser som förekom hos de döda som testades var alkohol 560 personer, opioider 558, amfetamin 255, kokain 254, bensodiazepiner 185, antidepressiva 180, samt ett mindre antal med andra läkemedel eller droger.

Antal döda med THC i kombination med andra substanser i kroppen har ökat kraftigt, från 12,2 procent år 2010 till 41,4 procent av de testade självmordsfallen 2021, medan kategorin enbart THC har minskat de senaste åren.

Johnnys historia
Johnny Kenneth Stack i Colorado föddes vid millennieskiftet och började använda cannabis tidigt precis som många av hans kamrater. Redan vid 14 började han ”dabba”, inta cannabis i olika slags koncentrat med mycket höga THC-halter. Man använder då särskild apparat som förångar istället bränner drogen, i form av vax eller andra koncentrat. Bruket blev missbruk och hans mamma Laura Stack varnade honom för att drogen skulle skada hans hjärna. Han flyttade hemifrån, men var ofta på besök hos föräldrarna.

Den 17 november 2019 kom han hem på middag.
”Jag måste erkänna att du hade rätt”, sa han till sin mamma. ”Rätt om vad?” frågade hon.

”Rätt om marijuana. Du sa till mig att det skulle skada min hjärna, och det har förstört mina sinnen och mitt liv. Du hade rätt hela tiden. Jag är ledsen, och jag älskar dig.”

Boken om Johnny (2000 – 2019) av modern Laura Stack (Freiling Publishing 2021).

Johnny tog livet av sig tre dagar senare. Efter hans död vid 19 års ålder skapade Laura en ideell organisation med hemsida till hans minne: Johnnys Ambassadors. Saving our youth from the harms of marijuana. Syftet är att utbilda föräldrar, tonåringar och samhällen om farorna med dagens högpotenta cannabis när det gäller tonårshjärnans utveckling, risken för psykoser och självmord.
Laura Stack åker runt och föreläser i ämnet och har skrivit en bok om sonen.

Johnnys mamma
Drugnews får tag på Laura Stack via mejl och hon berättar att hennes son var ett begåvat barn och utmärkt student med höga betyg i skolan. I high school fick han stipendium till fortsatta studier i college.

– När han berättade att han använt cannabis sa jag åt honom att aldrig göra det igen eftersom det skulle förstöra hans briljanta hjärna. Men inom mig tänkte jag. “Åh, det är bara marijuana. Jag använde det själv och jag mår bra.”

– Jag hade väldigt, väldigt fel, fortsätter hon i sitt mejl. Den marijuana jag använde förr var väldigt annorlunda jämfört med den 80-90-procentiga THC som vejpas och dabbas idag i Colorado.

Laura Stack visste inget om de doser Johnnys använde. Hon menar att många föräldrar idag inte heller känner till hur starkt dagens cannabis är.

– När Johnny gick sista året i gymnasiet började han liv förstöras. Han var helt frisk innan han började använda THC. Han utvecklade paranoia, som utvecklades till psykos, och han gick genom olika behandlingsprogram och psykiatrisk sjukhusvård.

Han avled genom att hoppa från toppen av ett parkeringsgarage. Videon där fångade honom i stunden, och det verkade som om han trodde att han kunde flyga, enligt modern.

I Johnnys efterlämnade dagbok kunde hans föräldrar läsa att ”pöbeln är efter mig.”
– Ja, han dog av självmord, skriver Laura, men det berodde på psykosen orsakad av de potenta THC-produkterna som finns här.

•  Referenser: [1] The health effects of cannabis and cannabinoids. The current state of evidence and recommendation for research (January 2017). National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. NCBI Bookshelf (nih.gov)

[2]  En svensk uppdatering av WHO-rapporten:  Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgs universitet (2019). Hälso- och sociala effekter av icke-medicinsk användning av cannabis (lansstyrelsen.se)

[3] Gobbi, et al (2019). Association of cannabis use in adolescence and risk of depression, anxiety, and suicidality in young adulthood: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry.

[4] Bhagwager, Z. et al (2004). Persistent reduction in brain serotonin1A receptor binding in recovered depressed men measured by positron emission tomography with (11C)WAY-100635. Molecular Psychiatry, 9: 386-392. [11C]WAY-100635 | (nature.com)

 [5] Marmorstein, N. & Iacono, W. (2011). Explaining associations between cannabis use disorders in adolescence and later major depression: A test of the psychosocial failure model .  Addict Behav, 36: 773-776. (nih.gov)

[6] Agrawal, A. et al (2017). Major Depressive Disorder, Suicidal Thoughts and Behaviors, and Cannabis involvement in Discordant Twins: a Retrospective Cohort Study. Lancet Psychiatry. 2017 Sep; 4(9): 706–714.  (nih.gov)

 [7] Buckner, JD. (2017). Cannabis Use and Suicidal Ideation: Test of the Utility of the Interpersonal-Psychological Theory of Suicide. Psychiatry Research. Volume 253. Sid 256 -259.  (nih.gov)

 [8] Fresán et al (2022). Cannabis smoking increases the risk of suicide ideation and suicide attempt in young individuals of 11–21 years: A systematic review and meta-analysis. Journal och Psychiatric Research  Volume 153, September 2022, Pages 90-98 – ScienceDirect

[9] CDPHE (2023) Postmortem-toxicological-presence-of-marijuana-among-Colorado-residents-younger-than-25-years_2023-report-2.pdf (johnnysambassadors.org)

Etiketter:

Annonser