Självmord vanligt vid cannabisdödsfall

SYDNEY. Ett forskarlag från National Drug and Alcohol Research Centre vid University of New South Wales i Sydney har gått igenom över 550 rättsmedicinskt undersökta dödsfall med cannabis i blodet i Australien. Vanligaste dödssätten var genom olyckor, främst trafik och självmord, följt av förgiftning genom blandmissbruk.

Studien publicerad i april i Drug and Alcohol Dependence (”Rates, characteristics and manner of cannabis-related deaths in Australia 2000–2018”) är den första av sitt slag i Australien, då man undersökt sådana dödsfall i hela landet.

Tidigare forskning av bland annat Shane Darke, som ingår i det aktuella forskarlaget, visar att risken att dö i förtid ökar för cannabisrökare.[1] Forskarna har identifierat 559 cannabisrelaterade dödsfall i Australien 2000 – 2018. Tretton fall med syntetisk cannabis är inte medräknat. Dödsfall med cannabis i kroppen var stabila under perioden.

Fyra av fem döda var män och medelåldern var 35,8 år. De främsta dödssätten var olyckshändelse, 29,9 procent, (varav 74,9 procent var trafikolyckor). 25 procent hade skett genom självmord, 17 procent berodde på blandmissbruk. Däremot hittade man inget dödsfall som enbart berodde på en cannabisförgiftning.
I 16,1 procent av dödsfallen låg någon sjukdom bakom. En mindre grupp (8 procent) hade dött i en kombination av sjukdom och drogförgiftning. Sjukdomar i hjärta, kärl och lungor var vanligast, vilket också stämmer med tidigare forskning om riskfaktorer för cannabis. Tre procent hade dött genom våld.

Emma Zahara. Foto: UNSW

– Kliniker och allmänhet borde vara medvetna om vilka grupper som kan vara sårbara, de som har hjärt- och kärlsjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna, säger huvudförfattaren till studien Emma Zahra i ett pressmeddelande.

Hon påpekar också att tidigare forskning visar att blandmissbruk ökar skaderisken. I 81 procent av dödsfallen fanns andra droger i blodet hos den döde, i 47 procent av fallen fanns alkohol.
– När alkohol och cannabis konsumeras samtidigt ökar risken avsevärt, säger Zahra.

Den svenska dödsfallsforskaren Med. Dr. Anna Fugelstad vid Karolinska Institutet, som specialiserat sig på narkotikarelaterad död välkomnar den nya rapporten.

Anna Fugelstad, forskare

– Intressant att det kommer en studie om cannabisrelaterade dödsfall. Två av medförfattarna Louise Degenhardt och Shane Darke är ju båda mycket kunniga och respekterade forskare på det här området. Vi kanske borde göra något liknande i Sverige, säger hon till Drugnews medarbetare.

Fugelstad har under många år ansvarat för ”Toxreg”, ett register över rättsmedicinskt undersökta personer, som dött med narkotika i kroppen i Sverige. Där har man hittat 60 till 90 fall om året under 2010-talet där cannabis är enda narkotika hos de som dött en onaturlig död.
Den gruppen sticker ut mot andra narkotikarelaterade dödfall genom att de är yngre, högre andel män, oftare har alkohol med samt har högre andel trafikdödsfall och självmord.

I en studie Acute Influence of Alcohol, THC or Central Stimulants on Violent Suicide: A Swedish Population Study från 2014, där Fugelstad var medförfattare, jämförde man alkohol, cannabis och centralstimulantia avseende metod att begå självmord under ruset.

Resultatet visade att cannabisanvändare som tog sitt liv oftare gjorde det på ett våldsamt sätt, bland annat genom att hoppa från hög höjd, vilket inte förekom hos alkoholberusade. Även de som var påtända med kokain eller amfetamin valde mindre våldsamma metoder.

•Fotnot: [1] Darke et al 2019. The Clinican´s Giude to Illicit Drugs And Health- Silverback Publishing. Great Britain. (Tryckt bok)

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser