Minskad narkotikadöd bland unga

[Uppdat] Länge ökade narkotikarelaterad dödlighet oroande i Sverige, men nu syns ett litet trendbrott nedåt – särskilt bland unga. Dödsfallen bland 15-29-åringar av droger har minskat med nära 25 procent från toppåret 2014 till ifjol, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Statistiken för alla dödsfall 2019 kom i somras och narkotikaforskaren Björn Johnson, professor i socialt arbete vid Malmö Universitet, har för Drugnews och även tidningen Syre, hämtat fram drogrelaterade dödsdata ur statistikbasen. Statistiken omfattar dödliga överdoser, oklara förgiftningar och självmord genom förgiftning.

– Det visar sig att dödligheten i narkotika- och läkemedelsförgiftningar har minskat något i riket, från 962 dödsfall toppåret 2017 till 894 fall ifjol. I den yngsta åldersgruppen, 15-29 år, så är nedgången större med nära 25 procent från 219 dödsfall toppåret 2014 till 167 fall år 2019, säger Björn Johnson till Drugnews.

Av de totala förgiftningsdödsfallen 894 ifjol var 369 kvinnor och 525 män, kvinnors andel har ökat från 34 procent 2017 till 41 procent ifjol, utredarna vet inte varför.

Orsaken till att narkotikadöden – där Sverige ligger högt internationellt – minskar för andra året i rad kan han inte säga säkert då viktiga underlag saknas. De stora UNI/Max-beräkningarna av antal grava missbrukare har inte gjorts sedan 1999.

Björn Johnson. Foto: Drugnews

– Att undersökning av det tunga missbruket inte gjorts på över tjugo år är en skandal. Det gissas om hur många tusentals heroin- och opioidanvändare som finns, men vi vet inte, säger han.

En rapport från Socialstyrelsen om vilka olika substanser som hittats i de avlidna 2019 blir klar först till kommande vår, berättar en statistiker för Drugnews. Däremot vet man från tidigare rapporter att opioder är inblandade i cirka 90 procent av dödliga överdoser och att det stora flertalet har använt flera preparat, s k blandmissbruk.

Opioider är läkemedel som exempelvis tramadol, metadon, buprenorfin och smärtmedlet oxikodon, men även illegala droger som heroin och potenta fentanyl-analoger som i några år tog många ungas liv. Sedan några nätförsäljare av fentanyler dömdes för vållande till annans död, så har de flesta langare av drogen stängt sina hemsidor och lagt av.

– Att polisen fick bort fentanylerna är nog en orsak till att dödsfall bland unga har minskat. Det märks även bland dödsfall vi studerade 2015-2016 i Skåne där flera unga utan känt tidigare missbruk avled av fentanyler, den gruppen har senare år försvunnit, säger Björn Johnson.

Han tror även att utdelning av motgiftet Naloxon sedan 2018 kan ha haft en dämpande effekt på dödsfallen, vilket nu följs upp i några regioner.

MÖDRAR Skärmdump från SVT

Men även om dödsfall börjat minska något senare år, så börjar unga människor att använda narkotika och fastnar i livsfarligt missbruk. Häromdagen berättade sex mammor i SVT om sorgen efter att droger dödat deras barn. Senaste fem åren har narkotika tagit 816 unga människor liv i landet.

Björn Johnson tror att det behövs tidiga insatser i skolan för att förebygga att man börjar med droger.
– Skolmisslyckande är en stor riskfaktor för att börja använda narkotika. Det behövs även insatser i vården för att tidigt upptäcka och hjälpa unga med psykisk ohälsa, ADHD, trauman, depression och ångest – grupper som löper större risk att hamna i beroende, säger han.

Däremot är han tveksam till allmänprevention mot cannabisbruk för att försöka minska dödlighet.

– Att förebygga cannabis är en trubbig metod mot dödlighet som främst beror på opioider. De flesta som prövar cannabis några gånger blir inte beroende, utan går vidare i sina liv – men användning som leder till missbruk är givetvis ett allvarligt problem, säger han.

Om cannabis kan vara en inkörsport till dödliga droger är omdiskuterat och vill han inte gå närmare in på, ”de flesta som dör har ju tidigare använt cannabis, men även alkohol och andra preparat”.

Björn Johnson har under åren kritiserat den svenska narkotikapolitiken – ”det finns helt klart en förbättringspotential”.

De flesta som avlider av narkotika är oftast kända av myndigheterna, visade en studie han varit medförfattare till. Kartläggningen i Skåne av 180 personer som avlidit i opioidförgiftning visade att de flesta hade haft kontakt med akutvården, psykiatrin eller socialtjänsten senaste året för dödsfallet.

– Många har långvarigt missbruk och har åkt in och ut på olika institutioner. Problemet är inte att nå dem, utan att ge rätt insatser. Men tyvärr kommer vi inte att kunna rädda all med beroende, det gäller att motivera och finnas där vid rätt tidpunkt, säger han.

För att minska antalet dödsfall av droger, så behövs både tillgångsbegränsande insatser, fortsätta klassa nya drogpreparat och erbjuda en bättre missbruksvård. Han vill se mer skadelindrande insatser som utbyggd läkemedelsassisterad vård (Laro), Naloxon-utdelning och sprututbyten.

Foto: Drugnews

Men han efterlyser även bättre kontroll på förskrivning av narkotika och beroendeframkallande läkemedel, så att de inte hamnar på gatan. Han välkomnar det nationella läkemedelsregistret som försvåra för personer att gå runt till flera olika läkare och ”shoppa droger”.

– Läkare måste bli försiktigare med att skriva ut farliga mediciner, så att inte nya ”tramadol”- och Lyrica-missbruk uppstår och läkemedel avleds till svarta marknaden. Mindre läkemedels-förpackningar kan även vara ett sätt, säger professor Johnson på Malmö Universitet.
Han hoppas verkligen att läkarna kommer använda det nya registret där alla recept på narkotikaklassade läkemedel ska föras.

En enig riksdagen uppmanade i våras regeringen till en översyn av den svenska narkotikapolitiken och ta initiativ till en nollvision för narkotikarelaterade dödsfall. Men ännu har ingen utredning tillsatts.

Moderate riksdagsledamoten Johan Hultberg anser att det inte räcker. Han menar att narkotikapolitiken och vården har misslyckats och att det även behövs en nationell överdosstrategi och satsa mer på skadereduktion och ”följa i Norges fotspår”, skriver han i veckan i en debattartikel på Altinget.

KOMMENTAR /Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center, om de något lägre dödstalen 2019 i narkotika- och läkemedelsförgiftningar.

Peter Moilanen. Foto: Drugnews

– Att dödligheten åter går ner är mycket positivt! Kanske är vi nu sedan några år i början av en nedåtgående trend, men det återstår att se. Nedgången är bräcklig och för bland annat kvinnor har vi inte sett det ännu, säger han till Drugnews.

Vad bör göras tycker du för att undvika att fler unga blir beroende och avlider?

– De flesta som avlider tycks ha haft kontakt med offentliga instanser och vara välkända. Ändå lyckas vi inte via vård och behandling hindra dödsfall. Här finns förmodligen mycket att göra kring organisering, snabbhet och bemötande för att se individen. Ibland tycks ingen instans vilja ta ansvar fullt ut. Naloxon borde utvidgas till fler och LVM ses över så den används mer för att förebygga dödsfall.

Hur förebygga att missbruk uppstår?

– De senaste åren har det systematiska förebyggande arbetet rustats ner såväl nationellt som i kommuner. Vi behöver bort från enbart tomteblossföreläsningar till ett bredare folkhälsoarbete där riskfaktorer minskar och skyddsfaktorer främjas, svarar han. 

Peter Moilanen hoppas att en utredning om narkotikapolitiken och drogdöden inom kort tillsätts av regeringen, även om det är förståeligt att pandemin nog försenat den.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser