HD fastslår fällande fentanyldom

Högsta domstolen fastställer att en 25-årig man som tillsammans med en bror sålt fentanyl-varianter via nätet som ledde till åtta kunders död ska dömas till fängelse för grovt vållande till annans död.

Bröderna i Stockholmsområdet hade drivit en hemsida och sålt olika preparat främst till privatpersoner i russyfte, men även livsfarliga drogen akrylfentanyl i nässprejflaskor.

Åtta unga människors död – sju män och en kvinna– kunde senare knytas till deras försäljning av drogen.

Den äldre brodern dömdes i hovrätten för grovt vållande t

Livsfarliga fentanyler sålts i nässprejer. Foto: Drugnews

ill annans död och narkotikabrott med mera till sex års fängelse, medan yngre brodern som dömdes till fyra års fängelse överklagade till HD och nekade till brott.

Försvaret menade att kunderna som använt drogen varit medvetna om hur farlig den var och att säljaren inte kunde hållas ansvarig för den risk de själva valt att ta.

Men Högsta domstolen menar att substanserna varit extremt farliga och kunderna i praktiken saknat möjlighet att överblicka och hantera riskerna med att ta dem.

– Det avgörande för utgången har framför allt varit att preparaten har varit alldeles särskilt farliga och svårdoserade. Det gör i det här fallet att den tilltalade blir ansvarig även om köparna själva har valt att använda preparaten, säger justitierådet Petter Asp i en kommentar.
HD fastställer därmed hovrättens dom i det uppmärksammade målet och 25-åringen döms för grovt vållande till annans död till fängelse i fyra år.

• Förra veckan dömdes en ung man i Östergötland som sålt en annan syntetisk opioid av Linköpings tingsrätt till tre års fängelse för grovt vållande till annans död. Åklagaren hade åtalat honom för dråp för elva dödsfall, men rätten ansåg att han varit ”medvetet oaktsam” och bara tre döda kunde kopplas till mannens langning.

Annonser