Dödlig fentanyl-langning inte dråp

En 25-årig man från Motala som sålt fentanyl-analoger döms av Linköpings tingsrätt till tre års fängelse för grovt vållande till annans död i tre av de elva dödsfall han var åtalad för. Åklagarens åtal om dråp avslogs då det inte visats att han haft likgiltighetuppsåt, men varit ”medvetet oaktsam”, enligt domstolen.

Den unge mannen frias alltså för åtta av de elva dödsfallen. Han ska även betala sammanlagt 280 000 kronor i skadestånd till de tre avlidnas anhöriga, för vars död han döms för. Och han får ett tioårigt näringsförbud.

Livsfarliga fentanyler har ofta sålts i nässprejer. Foto: Drugnews

Det unika målet är det första där en langare prövats för brottsrubriceringen dråp.
Han hade 2017 hanterat och via sitt bolags hemsida på internet sålt missbruksdroger, bland annat den mycket starka syntetiska opioiden cyklopropylfentanyl. Rätten anser det visat att elva unga personer i hans kundkrets avlidit och haft den drogen i kroppen.

Men att det efter hört olika experter och rättsläkare under den elva dagar långa rättegången bara i tre fall klart kan visas att det var 25-åringens drog som orsakat deras död. I fem, möjligen sex, dödsfall fanns även andra substanser med vid överdoserna och vid två fall gick inte utesluta att det kunde varit självmord, alltså inte oavsiktliga överdoser.

Själv har 25-åringen förnekat brott och hävdat att han beställt en mildare drog, 2-me-maf, från Kina som inte var klassad vid tillfället. Han marknadsförde den på hemsidan, men det visade sig vara den starkare fentanylen som köpare fick.

Linköping tingsrätt menar att det inte går visa att han handlat med uppsåt.

Domstolen konstaterar ändå att han visste att han sålt ett fentanylpreparat för att användas vid missbruk. Och gjort det utan varningar till köparna – och i vart fall i tre fall vållat tre personers död.

Tingsrätten bedömning är att mannen ”måste ha insett att det fanns en risk för att hans kunder skulle dö av missbruksmedlet som han sålde”, men att han kanske inte uppfattat risken som avsevärd eller att de skulle avlida och inte framkommit att han varit likgiltig för det.
I stället var han medvetet oaktsam varför han ska dömas för vållande till annans död. På av åklagaren angivna skäl är brotten att bedöma som grova”, skriver rätten i den 150 sidor långa domen.
Det är inte uteslutet att domen i Östergötland kan komma att överklagas.

Ett avgörande i ett annat mål i Högsta domstolen kommer snart efter att en av två bröder i Stockholmsområdet har överklagat en tidigare fällande dom om grovt vållande till annans död i åtta fall för att ha sålt dödliga fentanyl-varianter via nätet.
Fängelsedom i lägre instanser och uppmärksamhet om de farlig fentanyler-varianterna har bidragit till att nätförsäljning och överdoser av dessa har minskat i landet. Men flera rättspersoner har varnat för att en friande dom i HD skulle kunna locka fram nya nätdrogförsäljare.

Annonser