Norden kämpar med narkotikadöden

Narkotikarelaterad dödlighet är allvarligt problem i de nordiska länderna – opioider tar flest liv. Island och Sverige sticker ut med högre dödlighet, utifrån ny forskningsrapport. Under tre decennier har dödliga överdoser fyrdubblats i Sverige fram till mätåret 2017, (men minskade året därpå).

Forskargruppen från samtliga fem nordiska länder – där svenska Rättsmedicinalverket medverkat – har i cirka 30 år följt utvecklingen av dödliga överdoser. I Sverige har den ökat från 1,53 till 6,46 per 100 000 invånare år 2017. Vid förra mätningen 2012 så var svenska dödsfallen 4,17 per 100 000.
– Det är en stadigt uppåtgående kurva, säger toxikologen Anna Jönsson på Rättsmedicinalverket till TT.

År 2017 – som är senaste året forskarna tittat på – hade Island högst dödlighet (6,59 dödsfall per 100 000/invånare), följt av Sverige (6,46), Finland (5,84), Norge (5,70) och lägst Danmark med 4,29 dödsfall per hundratusen invånare, enligt sammanställningen som presenteras i ny rapport.

Dödliga narkotikaöverdoser i Norden 2017. Graf: Finska institutet för hälsa och välfärd.

Rapporten nämner att Sverige delvis ändrade indikatorsystem 2011 för att bättre fånga utvecklingen. Men bör även påminnas om att mätåret 2017 var dödsfallen av mycket potenta fentanyler och analoger ovanligt många i Sverige (över 100 dödsfall). De minskade året efter kraftigt – bl a efter klassning och flera rättsliga ingripande mot langare, vilket påverkade dödsfallstatistiken som sjönk 2018*.

Även om nordiska länderna ofta rankas högt när det gäller livskvalitet och social jämställdhet, så är de drogrelaterade dödsfallen här bland de högsta i Europa. Och ungefär dubbelt högre än Europasnittet (2,26 enligt statistik från EU:s narkotikamyndighet EMCDDA). Estland och Sverige har där legat högst där i flera år.

Men Norden är betydligt lägre än exempelvis USA, där en dödlig opioidepidemin rasat i flera år, och hade 20,7 överdosdödsfall per 100 000 invånare år 2018, enligt CDC:s statistik.

Samtidigt kan det vara svårt att jämföra drogrelaterad dödlighet i olika länder då kvaliteten skiljer på insamlingen. I Sverige görs fler obduktioner och här finns ett nationellt laboratorium där alla blod- och urinanlyser görs, berättar Anna Jönsson, på RMV, för TT.

Det finns även nordiska olikheter.
– Trots den geografiska närheten och likheten i de sociala trygghets- och hälsovårdssystemen finns det även skillnader i droger som orsakar överdosdödsfall i Norden, säger danskan Kirsten Wiese Simonsen, som lett den nordiska forskargruppen, i ett pressmeddelande på finska THL.

Danmark och Norge har haft minskade dödsfall, medan de ökade i de tre andra nordiska länderna 2017, jämfört med tidigare mätningen från 2012.
Opioider har orsakat de flesta dödsfallen. Heroin står fortfarande för en stor andel i länderna, utom i Finland där läkemedlet buprenorfin orsakar flest dödsfall.

De flesta obducerade avlidna hade använt flera olika preparat, (ofta 4 till 6 substanser). I Sverige var heroin/morfin vanligast, även metadon och buprenorfin, i Norge heroin, medan i Danmark var heroin näst vanligast efter metadon.

Dödsfall av kokain och MDMA (ecstasy) ökade i alla nordiska länder, största ökning av ecstasy i Finland. Nya psykoaktiva substanser hade dykt upp i länderna, utom på Island.

Rapporten: “Fatal poisoning in drug addicts in the Nordic countries in 2017” (K. Wiese Simonsen e al) finns utlagd online på ScienceDirect.

* Narkotikadöden 2018 i Sverige, Folkhälsomyndigheten:

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser