Ny narkotikastrategi antagen för EU

BRYSSEL EU-länderna har antagit en ny gemensam narkotikastrategi för åren 2021-2025. ”Äntligen lyfts kvinnors behov, vi vill inte se fortsatt ökning av kvinnor som dör av narkotika”, säger Leena Haraké, kvinnonätverket KSAN, med i unionens civila samhällsforum om narkotika.

Europeiska unionens råd antog den nya strategin 18 december. Den uppges vara grund för ett mer ambitiöst arbete mot droger inom EU.

– Problemen med narkotika kan inte lösas endast på nationell nivå. Regeringen välkomnar därför ett gemensamt krafttag mot narkotika inom EU genom den nya strategin, som ligger väl i linje med regeringens folkhälsobaserade narkotikapolitik, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar.

Strategin syftar till att skydda och förbättra samhällets och individens välfärd, skydda och främja folkhälsan och ge allmänheten en hög nivå av säkerhet och välbefinnande, enligt nya strategins inledning.

Den ska baseras på evidens och integreras i dagens arbete och vara balanserad mellan skilda områden och ha tvärvetenskaplig inriktning. Och ska fokusera på gemensamt narkotikaarbete på såväl nationell-, EU- och internationell nivå.
Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv understryks i strategin.

Kvinnor i missbruk och deras särskilda behovs lyfts för första gången som ett prioriterat område i agendan. Civil Society Forum on Drugs i EU har fungerat som bollplank och pådrivare i många år.

Leena Haraké, KSAN

– Jag har drivit kvinnofrågan sedan jag började i forumet 2007 och äntligen finns kvinnors situation och behov prioriterade. Vi har lyft detta som ett krav även i hearingarna här i Sverige om en ny ANDT strategin som är under arbete.  Vi vill inte bara ha ord utan nu gäller verkstad för att förverkliga bästa möjliga insatser för kvinnor även i Sverige, säger Leena Haraké kanslichef på KSAN, till Drugnews.

Hon oroas över ökad narkotikadödlighet bland kvinnor och vill att Sverige driver det i EU.
– Rätten till liv är den starkaste mänskliga rättigheten, säger hon.

Sverige har agerar alltmer på EU-nivå mot narkotikaproblem, men nationellt drivs en än mer tydlig restriktiv drogpolitik. Flera EU-länder har ganska olika regler och drogpolitik, men agerar tillsammans på internationell nivå och ett gemensamt drogcenter finns i Lissabon som samlar statistik och analyserar läget i unionen.

Nuvarande EU-strategin om narkotika har gällt 2013 – 2020, i somras lämnade kommissionen en utvärdering och meddelande att en ny agenda för 2021-2025 förbereddes. Under Tysklands EU-ordförandeskap har den nya narkotikastrategin tagits fram och en ny handlingsplan planeras nästa halvår under Portugals ordförandeskap om hur strategin ska kunna genomföras i unionen.

• Fotnot: Dokumentet EU:s narkotikastrategi 2021–2025, (CORDROGUE 80 SAN 483 COSI 255 RELEX 1026 UD 399, Pdf-fil, 35 sidor).

Annonser