”Förskrivning av opioider har inte ökat”

Nyförskrivning av opioider har inte ökat mellan 2006-2018, enligt en ny rapport från Läkemedelsverket. Tramadol på recept har minskat och oxikodon har ökat.

Rapporten har följt drygt 600 000 personer i åldrarna 18-64 år som under åren 2012-2015 fått opioidbaserade läkemedel för första gången, (på minst 6,5 år). En vanlig orsak till förskrivning av opioider är vid kortvarig smärta efter operation och smärtlindring efter frakturer, enligt rapporten.

Den visar också att mediciner som innehåller både kodein och paracetamol står för mer än hälften av uttagna recepten vid nyinsatt opioidbehandling. Samtidigt har att förskrivning av tramadol har minskat (minskat en fjärdedel men i motsvarande grad ökat för oxikodon (tiofaldig ökning 2006-2018).

– Sammantaget har den legala opioidförskrivningen inte ökat under perioden, snarare minskat något. Men vi vet ju att en illegal införsel av tramadol förekommer, säger Carola Bardage, forskare på Läkemedelsverket, till Drugnews.

Men kartläggningen har exkluderat förskrivning av exempelvis metadon och buprenorfin på Laro-program för beroende och även undantagit personer som diagnosticerats för cancer.

Flera andra studier har visat på en ökad dödlighet av narkotika, främst av opioder, sedan 2006. Och där en opioidepidemi varit en orsak i Nordamerika och även i Europa. En OECD-rapport uppmärksammade det ifjol, och där Sverige år 2016 hade 55 opioidrelaterade dödsfall per miljon invånare – mer än en fördubbling sedan år 2011 (24 dödsfall/miljon).

•Antal kvinnor och män som behandlats med opioider 2006–2018. Graf.

Läkemedelsverket skriver i rapporten att en förklaring kan vara en ny teknik infördes vid rättsmedicinska undersökningar av dödsfall 2011 i Sverige, vilket ledde till att fler fall identifierats.

– Men det handlar nog troligen också om en reell ökning av dödsfallen, men vi har inte undersökt sådana samband i rapporten som är mer av en baslinjestudie, säger Carola Bardage.

Det kan ha orsakats av ett stort antal substanser, från legala läkemedel till droger utan medicinsk nytta (ex. fentanyl-analoger). Och det finns anledning att följa opioidförskrivningen över tid och uppmärksamma vården om att ”mana till försiktighet och till korrekt användning” enligt riktlinjer och rekommendationer av dessa mediciner, enligt myndighetens rapport.

I en uppföljande studie från Läkemedelsverket senare i vår undersöks närmare om det skett en ökad långtidsanvändning eller beroendeutveckling bland de deltagare som fått opioider utskrivna.

Läkemedelsregistret med personnummer började föras från juli 2005 över alla läkemedel som hämtas ut mot recept på apotek.

• Fotnot: Rapporten ”Förskrivning av opioider i Sverige” (Dnr: 4.3.1-2018-102265 ) (pdf-fil, 36 sidor).

 

Annonser