Tullens narkotikabeslag ökade 2019

Tullverkets beslag av narkotika ökade kraftigt ifjol, med en tredjedel till nära 7 500 beslag. Vilket är rekordmånga, konstateras i myndighetens statistik över fjolåret. Även alkohol- och cigarettbeslag ökade.

Både smuggling av narkotiska läkemedel och mer traditionella droger ökade mycket ifjol.

Lars Kristoffersson. Foto: Drugnews

– Det finns flera orsaker till ökningen av antalet beslag. Dels att Tullverket fått ökat budgetanslag så att vi kan anställa fler medarbetare och därmed också genomföra fler tullkontroller, dels att inflödet av narkotika är stort, säger Lars Kristoffersson, chef för brottsbekämpningen i Tullverket, i en kommentar.

Exempelvis stoppades över 2,8 miljoner narkotikatabletter – ett rekord för tullen.
Även antalet beslagen av cannabis ökade markant till över 2000 och 750 kilo hasch och 356 kilo marijuana stoppades.

Även smuggling av alkohol har ökat och både antal och mängd beslag stiger. Tullen ser stort inflöde särskilt i södra landet med att kriminella för in oftare mindre mängder under flera resor än att riskera stoppas med mycket under en transport.

Tullens beslag av cigaretter nära fördubblades till 42 miljoner smuggelcigaretter, delvis till följd av några enstaka stora beslag.
Under året stoppade tullen 58 skjutvapen vid gränsen, en liten ökning.

Tullverkets insatser mot smugglare ledde till att 217 personer lagfördes för grov brottslighet och de dömdes till sammanlagt 668 års fängelse. Myndigheten identifierade under året 37 kriminella nätverk.

• Fotnot: Tullverkets beslagsstatistik för 2018-2019 går följa både nationellt och lokalt.

Annonser