OECD: opioidkris även i Sverige

PARIS Opioidepidemin rasar inte bara i Nordamerika, utan även i Europa ökar beroende och överdoser av dessa preparat och bör ses som en folkhälsokris, enligt en ny OECD-rapport. I Sverige mer än fördubblades antalet opioidrelaterade dödsfall mellan 2011 och 2016.

USA, Kanada och Estland hade flest dödsfall av opioider per invånare, men Sverige låg på en besvärande fjärdeplats under perioden. Dödsfall i Sverige ökade från 24 döda per miljon invånare 2011 till 55 dödsfall per miljon år 2016, enligt rapporten (se tabell längre ner).

I USA var opioidrelaterade dödsfall 131 per miljon invånare, Kanada 85 per miljon och i Estland 81 dödsfall per miljon 2016. Men dödsfallen ökar snabbt även i Norge, Irland och England och Wales, enligt OECD. Genomsnittet var 26 dödsfall per miljon invånare i OECD-länder. För de 25 länder som data varit tillgängliga har dödliga överdoser i snitt ökat mer än 20 procent under perioden.

Foto: Be.Futureproof /CC by 2.0

Opioider är samlingsnamn för heroin, fentanyl-varianter och läkemedel som metadon och smärtstillande läkemedel (ex. oxikodon, tramadol, morfin).

Överdos-fallen fortsätter växa och drivs på av överförskrivning av opioider för smärthantering och en illegal droghandel. Regeringar i länderna bör möta opioidepidemin som en folkhälsokris och förbättra behandling, vård och stöd för personer som missbrukar preparaten, enligt rapporten.

I Europa dör mest män av överdoser av opioider, tre av fyra dödsfall, men i USA har opioidmissbruk ökat även bland gravida kvinnor. Personer med psykisk ohälsa och fångar är mer utsatta med högre andel missbruk av opioider.
Ökade sociala och ekonomiska problem som arbetslöshet och hemlöshet har bidragit till epidemin, enligt rapporten.

– Opioid-epidemin har drabbat de mest utsatta hårdast. Regeringen måste sätta in åtgärder för att stoppa den tragiska förlusten av liv och möta med de sociala, emotionella och ekonomiska kostnaderna av missbruk med bättre behandling och hälsopolitiska lösningar. Men den mest effektiva strategin är att förebygga problemen, sa Gabriela Ramos från OECD som presenterade rapporten i torsdags i Paris.

Läkare bör förbättra sin förskrivning av smärt-läkemedel och evidensbaserade riktlinjer tas ram. Regeringar kan även reglera marknadsföring och öka kontroll av tillverkare som länge förringat opioiders problematiska effekter. Även läkemedelsassisterad behandling (Laro) bör utökas för att möta opioidkrisen, anser OECD.

• I Sverige avled 960 personer till följd av förgiftningar av läkemedel och narkotika år 2017, (året före 916 dödsfall), enligt Socialstyrelsen som tagit fram statistik för Drugnews. Cirka hälften av dödsfallen var överdoser och av dessa var opioider som buprenorfin, metadon och heroin vanligast.

• Fotnot: OECDOrganisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling – är en organisation med högkvarteret i Paris för utbyte av idéer och erfarenhet inom områden som påverkar ekonomisk utveckling, särskilt i de 36 medlemsländerna.

• OECD-tabell:

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser