Kanada varnar för nationell opioidkris

TORONTO Kanada står inför en ohållbar opioidkris, varnar landets regering i en ny hälsorapport. Nära 14 000 personer har avlidit av överdoser och 17 000 har blivit inlagda på sjukhus senaste fyra åren och krisen visar få tecken på att avta.

I en rapport presenterad i veckan från Kanadas folkhälsomyndighet, så redogörs krisens omfattning. Statistiken gäller dödsfall av opioider från januari 2016 till juni i år, och sjukhusbesök från 2016 till april i år. Och överdoserna har fortsatt sedan dess.

Dödliga opioid-överdoser 2018 i Kanada.

”Krisen opiod-överdoser fortsätter att förstöra för många kanadensare, deras familjer och deras samhällen från kust till kust”, konstaterar två ledande hälsochefer i ett gemensamt uttalande tillsammans med rapporten.

Samtliga tio provinser nämns i rapporten drabbas av överdoser, British Columbia och Alberta i västra landet har högsta dödstalen i relation till invånarantal.

– Det är väldigt oroväckande att studera de här siffrorna, säger Anita Srivastava, medicinprofessor på University of Toronto, till The Guardian.

Det är särskilt fentanyl – starka syntetiska droger som ofta mixas med andra preparat – som driver på opioidkrisen. De flesta dödsfallen bedöms ha varit oavsiktliga och hälsoexperter fruktar att allmänheten inte förstår riskerna med de droger som säljs på gatan.
Samtidigt så har en stor förskrivning av opioid-läkemedel mot bland annat smärtor förvärrat problemet och flera blivit beroende. Kanada tillhör de länder i världen med störst konsumtion per invånare av sådana receptbelagda mediciner.

Stigmatisering av droganvändare lyfts i rapporten som ett problem att minska barriärer till behandling av beroende. Professor Srivastava anser också att ett fragmentiserat vårdsystem gör det svårare möta krisen – opioidbehandling ges mest på specialkliniker, medan vanliga hälsocentraler inte är utbildade att identifiera och hantera patienter med missbrukssymptom. (Kommer någon med exempelvis en infektion efter injicerat droger, kommer de nog inte erbjudas vård för opiatberoende).

Även USA har sedan 1990-talet en okontrollerad förskrivning av smärtläkemedel som följts av missbruk av andra droger och en opioid-epidemi där hundratusentals amerikaner avlidit i överdoser. Presidenten har utlyst nationellt nödläge och nu pågår processer mot de läkemedelsbolag som under åren drivit på opioid-förskrivning med bl a bonussystem och gjort miljardvinster, men inte varnat för kända biverkningar.

• Läs Drugnews medarbetare Pelle Olssons reportageserie i höstas från British Columbia om Kanadas opioidkris och försök att möta den – bland annat med hopp om att ”säker tillgång på fentanyl” ska rädda liv.

Annonser