USA: marijuana inte bot på opioiddöden

STANFORD Det finns inga bevis att ”medicinsk cannabis” kan minska antalet överdoser. I en ny amerikansk studie varnar forskare för att marijuanaindustrin utnyttjar desperata människor som blivit beroende av opioider.

För snart fem år sedan kom en studie[1] som visade att de 13 amerikanska delstater som under åren 1999-2010 godkänt cannabis som medicin, hade 25 procent lägre dödlighet av opioider än de stater som saknade tillgång till medicinsk marijuana.

Studien var inte utformad för att ge en förklaring till den ökade dödligheten, men författarna spekulerade att en del patienter med kronisk smärta som riskerade att bli beroende av den läkarförskrivna smärtlindringen istället använde cannabis.

Studien har använts flitigt och lyckosamt av marijuanaindustrin i propagandasyfte. Bland annat har Colorado och flera andra delstater infört opioidberoende som ett nytt kriterium för att läkarna ska kunna rekommendera medicinsk marijuana. De medicinska myndigheterna har blundat för andra forskares invändningar. Till exempel att opioiddöden sköt fart redan innan det fanns särskilt många marijuanapatienter.

Flera tidigare studier visat tvärtom att cannabis är en inkörsport till opioider. I den Amerikanska vetenskapsakademins stora sammanställning av cannabisforskningen från 2017 konstateras: ”Cannabis användning ökar sannolikt risken för att utveckla ett drogberoende utöver cannabisberoende.”[2]

Det här orsakssambandet stärks i en senare studie från amerikanska NIDA.[3] Forskarna analyserade data från ett register över 43 000 amerikaner med alkohol- och drogrelaterade diagnoser. Marijuanarökare, som använt senaste året, hade vid en uppföljning mer än fördubblad risk jämfört med icke marijuanarökare att utveckla ett problematiskt bruk av opioidläkemedel.[4]

Nu kommer en ny studie publicerad 10 juni i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS),[5] som också motbevisar tesen om cannabis som botemedel mot opioiddöden.

Ett forskarteam från Stanford University School of Medicine i Kalifornien har kopierat metoden från studien 2014 och inkluderat alla 32 delstater som legaliserat medicinsk cannabis fram till 2017. Resultaten blev det omvända jämfört med den gamla studien.

Istället före en minskning av avlidna i opioidöverdoser i delstater med medicinsk marijuana visade studien att dessa hade en 23 procents ökning.

PhD Chelsea Shover Standford Univ

– Om man tror på resultatet i den första studien är det svårt att argumentera att inte tro på den andra eftersom metoderna är desamma, säger huvudförfattaren Chelsey Shover till nätuppupplagan av The Atlantic.

Att resultaten skiftar så kraftigt tror hon beror på att de två substanserna inte har så mycket med varandra att göra. Det finns inget orsakssamband.
– Det vore underbart om lagar som tillåter medicinsk marijuana kunde förebygga dödsfall från opioider, men de bevis vi har stöder inte detta.

Shover och hennes kollegor utfärdar en varning i slutet av sin rapport just med tanke på att även tveksamma studier kan blåsas upp i medierna.
– Företagens aktörer (exempelvis från cannabisindustrin) med gott om pengar har stora möjligheter att propagera när resultat passar deras syften på bekostnad av lidande människor som är desperata efter effektiva lösningar, säger hon.

Fotnoter:


[1] Bachhuber, MA et al (2014) Medical Cannabis Laws and Opioid Analgesic Overdose Mortality in the United States, 1999–2010. JAMA Intern Med. 2014 Oct; 174(10): 1668–1673.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4392651/

[2] The health effects of cannabis and cannabinoids. The current state of evidence and recommendation for research (January 2017). National Academies of Sciences, Engineering and Medicine.

[3] National Institute on Drug Abuse.

[4] Olfson et al (2017). Cannabis Use and Risk of Prescription Opioid Use Disorder in the United States. Am J Psychiatry. 2017 Sep 26.

[5] Shover, CL. et al (2019). Association between medical cannabis laws and opioid overdose mortality has reversed over time. PNAS. June 10. https://www.pnas.org/content/early/2019/06/04/1903434116

Etiketter:

Annonser