Kanada: fler dör i överdoser under pandemin

OTTAWA Under coronapandemin har opioidkrisen i Kanada betydligt förvärrats. April till juni i år avled 58 procent fler i överdoser än föregående kvartalet.

Under andra kvartalet avled drygt 1 600 personer i relaterade opioidöverdoser i Kanada – det är den högsta siffran ett kvartal sedan Kanada inledde statistikföringen 2016.

Första halvåret 2020 avled 2 670 människor i opioidförgiftning, varav 97 procent var olycksfall (överdoser), enligt Kanadas hälsodepartements nu uppdaterade statistik.

”Före utbrottet av covid-19 i Kanada såg vi tidiga och lovande tecken på att opioiddödsfallen hade börjat minska i vissa delar av landet”, skriver ledande experter och chefer för landets särskilda opioidkommitté i ett uttalande.

Men nu ökar dödsfallen kraftigt. De farliga och beroendeframkallande opioiderna har sedan januari 2016 till och med juni 2020 lett till 17 602 dödsfall (nära 11 per dygn) och 21 824 personer har förgiftats och akut förts till sjukhus (13 per dygn). Första halvåret i år ledde ökade opioidskador till 14,6 dödsfall per 100 000 invånare och sjukhusinläggningar 16,1 per 100 000 invånare, enligt hälsodepartementet.

I coronans spår har arbetslöshet och hemlöshet ökat, vilket även ökar problemen för opioidanvändare. Den fruktade drogen fentanyl – flera gånger starkare än heroin – var involverade i 75 procent av överdos-dödsfallen första halvåret i Kanada. Tre av fyra drabbade var män och 68 procent i åldrarna 20 till 49 år.

Blandmissbruk är vanligt, över hälften av de avlidna hade även centralstimulerande substanser i kroppen, såsom kokain och metamfetamin. Det är första gången det rapporteras i statistiken.

Närmaste framtiden oroar: ”Dessa siffror kan förbli höga under de närmaste månaderna”, säger opioidkommittén i uttalandet.

Inför stundande långhelger uppmanar kommittén till vaksamhet på tecken på överdoser – och att alltid ”bära med motgiftet naloxon, inte bruka droger ensam, inte mixa droger, och att ”minska stigma” kring de som använder narkotika ”fortsätter vara centralt för att hjälpa till att skydda liv”.

Kanada driver i flera provinser en långtgående skademinimerings-strategi inom vården. Där vid sidan av läkemedelsersättning för opioidberoende även erbjuds injiceringsrum och ”säker tillgång” till narkotika för de som brukar.

I USA, Kanadas granne i söder, har opioidkrisen också slagit hårt och tagit minst 400 000 liv sedan millenieskiftet, enligt federal statistik. Dels sedan att många blev beroende när läkare av läkemedelsföretag lockades att överförskriva opioidmediciner, flera patienter har sedan flera gått över till heroin och livsfarliga fentanyler.

LÄS Drugnews medarbetare Pelle Olssons reportage från sin kanadensiska resa i British Columbia om hur provinsen dras med en av världens högsta narkotikadödlighet:

Annonser