Stigande opioid-dödlighet i Nederländerna

LEIDEN/UTRECHT Nederländerna (Holland) har länge redovisat låga narkotikarelaterade dödstal. Nu stiger antalet fatala överdoser. En studie[i] publicerad i Scientific Reports visar på kraftigt ökad dödlighet, främst på grund av läkarförskrivning av smärtstillande opioider.

Det är en stor grupp forskare från universiteten i Leiden och Utrecht som står bakom studien med Ajda Bedene som förstanamn. Hon är doktorand med apotekarexamen från Ljubljana i Slovenien.

Forskargruppen skriver inledningsvis att konsekvenserna av de senaste decennierna ökade opioidanvändning är dåligt undersökta, särskilt i Europa.

Man har därför genomfört en studie baserad på nationell statistik i Nederländerna, dels över förskrivning av smärtstillande medel, dels över intagna på sjukhus för opioidförgiftningar, samt dödliga opioidöverdoser i landet.

Mellan 2013 och 2017 ökade andelen invånare som fick opioidrecept från 4,9 till 6,0 procent, medan andelen som fick NSAID, (smärtlindring utan opioider av typen Voltaren, Naproxen, Ipren m.fl.), minskade från 15,5 till 13,7 procent.  En orsak till detta kan vara ändrade nationella riktlinjer för smärtbehandling inom sjukvården.

Självrapporterad smärta och svårighetsgrad förblev konstanta under perioden, vilket har mätts genom årliga hälsoundersökningar i befolkning baserade på intervjuer.

Under observationsperioden ökade förekomsten av opioidförgiftning som lett till sjukhusvistelse och död från 8,6 till 12,9 per 100 000 invånare. Det är en nästan 50-procentig ökning under de fyra åren.

Incidensen av allvarliga resultat relaterade till opioidanvändning ökade ännu mer.
År 2013 dog 3,9 procent av de 1 343 patienter fördes till sjukhus för opioidförgiftning. 2017 dog 4,6 procent av 2 055 patienter. Det innebär en mycket kraftig ökning av antalet dödsfall, närmare bestämt från 53 till 94 under fyraårsperioden.

Nederländerna ligger dock fortfarande relativt lågt i den narkotikarelaterade dödsfallstatistiken jämfört med många andra länder, däribland Sverige.

Enligt den senaste statistiken från EMCDDA, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, avled 540 personer i Sverige år 2019 jämfört med 252 i det betydligt folkrikare Nederländerna, (cirka 10,4 miljoner invånare, respektive 17,3 milj). Men medan Sverige har en sjunkande tendens ökar dödstalen i Nederländerna.[ii]

I den aktuella rapporten, som publicerades förra året, skriver Ajda Bedene och hennes medförfattare att ”resultaten stämmer överens med rapporter om opioidepidemin i USA där den utbredda opioidanvändningen leder till utbrett opioidberoende (antingen via recept eller illegal användning), med en gradvis ökning av allvarliga konsekvenser (dödliga eller icke-dödliga opioidförgiftningar)”.

• Fotnoter: [i] Bedene et al (2020). Causes and consequences of the opioid epidemic in the Netherlands: a population-based cohort study. Scientific Reports volume 10.
[ii] Statistical Bulletin 2021 — overdose deaths | www.emcdda.europa.eu

Etiketter:

Annonser