Cannabis inte lösning på opioidkrisen

NEW YORK. En ny studie från narkomanvården i New York kyler ner tron att en mer liberal cannabislinje skulle lösa opioidkrisen. Den stärker tidigare forskning om att cannabis inte ersätter de potentiellt livsfarliga opioiderna mot smärta, utan tvärtom tycks öka användningen.

Alltsedan de dödliga överdoserna av opioidläkemedel ökade kraftigt i USA på 2010-talet har det diskuterats om cannabis, som har vissa smärtstillande egenskaper, skulle kunna får ner dödstalen.

En studie från 2014 med docenten och folkhälsovetaren Marcus Bachhuber som huvudförfattare kom att utnyttjas framgångsrikt av cannabisindustrin i propagandasyfte. Den visade nämligen att de 13 amerikanska delstater som under åren 1999-2010 godkänt cannabis som medicin, hade 25 procent lägre dödlighet av opioider än de delstater som saknade tillgång till medicinsk marijuana.[i]

Studien var inte utformad för att ge en förklaring till den ökade dödligheten, men Bachhuber och hans medarbetare spekulerade om att en del patienter med kronisk smärta som riskerade att bli beroende av den läkarförskrivna smärtlindringen istället använde cannabis.

Det var inte svårt att motbevisa den tesen. Bland annat för att opioiddöden sköt fart redan innan det fanns särskilt många marijuanapatienter. Dessutom har tidigare studier visat motsatsen: att cannabis är en inkörsport till opioider. I den Amerikanska vetenskapsakademins stora sammanställning av cannabisforskningen från 2017 konstateras: ”Cannabisanvändning ökar sannolikt risken för att utveckla ett drogberoende utöver cannabisberoende.” [ii]

I en senare studie har forskare från Stanford University School of Medicine i Kalifornien kopierat Bachhubers metod från studien 2014 och inkluderat alla 32 delstater som legaliserat medicinsk cannabis fram till 2017.

Resultaten blev det omvända jämfört med den gamla studien. Istället före en minskning av avlidna i opioidöverdoser i delstater med medicinsk marijuana visade Stanford-studien att dessa hade en 23 procents ökning.

Forskargruppen utfärdar en varning i slutet av sin rapport just med tanke på att även tveksamma studier kan blåsas upp i medierna.[iii]
– Företagens aktörer (exempelvis från cannabisindustrin) med gott om pengar har stora möjligheter att propagera när resultat passar deras syften på bekostnad av lidande människor som är desperata efter effektiva lösningar, säger huvudförfattaren Chelsey Shover i en kommentar, (länk via tidigare Drugnews-artikel).

Följetongen om opioider och cannabis fortsätter dock. En färsk studie som presenteras på lobbyorganisationen NORMLs hemsida visar att cannabisanvändning är associerat med färre opioidöverdoser bland metadonpatienter. ”Individer som är med i ett metadonprogram … som har rapporterat cannabisanvändning minst en gång i veckan har 71 procent mindre sannolikhet att rapportera icke dödlig opioidöverdos jämfört med dem som rapporterade sällsynt eller ingen cannabisanvändning”,  säger forskarna bakom studien.[v]

De anger dock själva att det kanske inte råder ett orsakssamband mellan cannabisanvändning och minskad risk för överdoser. 446 personer deltog i studien. [vi]

Man kan också tillägga att det handlar om självrapportering av icke dödliga överdoser och enbart bland metadonpatienter.

I en ny studie[vii] från New Yorks storstadsområde har man följt 211 personer som legat inlagda på grund av narkotikaproblem. Syftet med studien, publicerad i Addiction i maj, som letts av Lauren R. Gorfinkel från Columbia University, var att ta reda på om dessa individer ersätter opioider med cannabis vid olika tidpunkter.

New York. Foto: Mack Male /CC BY 3.0

Alla deltagare som rekryterades använde icke läkarförskrivna opioider. Vissa hade en smärtproblematik, andra hade det inte. De intervjuades vid studiens inledning och fick sedan dagligen rapportera via dator i 90 dagar. Frågorna de fick svara på var om de använt cannabis dagen innan, om de använde heroin eller andra opioider samt bedöma sin smärtnivå. Svarsfrekvensen var 70 procent.

Efter att ha justerat för demografiska egenskaper, rekryteringsmetod, vilka typer av opioider de använde från början och deras smärtnivå, blev slutsatsen: ”Bland amerikanska vuxna med missbruksproblem som använder icke-medicinska opioider är oddsen för opioidanvändning ungefär fördubblad de dagar då cannabis används. Detta förhållande verkar inte skilja mellan personer med måttlig eller svårare smärta, jämfört med mindre än måttlig smärta, vilket tyder på att cannabis inte används som ersättning för olagliga opioider.”

Studier stärker alltså tidigare forskning att cannabis inte minskar användningen av opioider. Tvärtom tycks cannabis öka användningen.

Delstaten New York legaliserade i april i år cannabis full ut även som nöjesdrog. Vilken inverkan det kan få på opioidbruket återstår att se.

• Fotnoter: [i] Bachhuber, MA et al (2014) Medical Cannabis Laws and Opioid Analgesic Overdose Mortality in the United States, 1999–2010. JAMA Intern Med. 2014 Oct; 174(10): 1668–1673.

[ii] The health effects of cannabis and cannabinoids. The current state of evidence and recommendation for research (January 2017). National Academies of Sciences, Engineering and Medicine.

[iii] Shover, CL. et al (2019). Association between medical cannabis laws and opioid overdose mortality has reversed over time. PNAS. June 10.

[v] Study: Cannabis Use Associated with Fewer Opioid Overdoses Among Patients Enrolled in Methadone Maintenance – NORML

[vi]  Bryson et al (2021) Cannabis use and non-fatal opioid overdose among patients enrolled in methadone maintenance treatment, Cannabis Use and Nonfatal Opioid Overdose among Patients Enrolled in Methadone Maintenance Treatment – PubMed (nih.gov) Subst Use Misuse. 2021;56(5):697-703.

[vii] Gorfinkel et al (maj 2021) Is Cannabis being used as a substitute for non‐medical opioids by adults with problem substance use in the United States? A within‐person analysis. Addiction 116. 1113-112.

Etiketter:

Annonser