Rekordmånga narkotikadödsfall i USA

ATLANTA. Nya data från USA:s folkhälsomyndighet CDC, US Centers for Disease Control and Prevention, visar att rekordmånga har dött i överdoser av narkotika – främst av opioider – under pandemin.  Under tolvmånadersperioden fram till maj 2020 avled mer än 81 000 personer.

– Störningen i det dagliga livet på grund av COVID-19-pandemin har drabbat personer med missbruk hårt. När vi fortsätter att bekämpa den här pandemin är det viktigt att inte tappa vissa grupper ur sikte som påverkas extra hårt, säger CDC:s direktör Robert Redfield i ett pressmeddelande.

Senaste statistiken från CDC är alltså delvis från tiden före pandemins genombrott, men visar att överdosfallen fortsatt, ja till och med ökat. Cirka 81 000 döda av narkotika tolvmånadersperiod fram till maj ifjol.
Under helåret 2019 dog 70 630 personer av narkotika i USA.[i] Under 2018 var dödstalet 67 367.[ii] Det är runt sex gånger fler än för 20 år sedan, och ökningen tycks alltså fortsätta. I Sverige är de narkotikarelaterade dödstalen i förhållande till folkmängden ungefär en fjärdedel så många.[iii]

DEA-rapporten

Enligt nationella narkotikapolisens, DEA:s, årliga rapport 2020 National Drug Threat Assesment [iv] (pdf-fil, 100 sidor), som kom i mars i år, ligger opioider bakom två tredjedelar av alla narkotikarelaterade dödsfall i USA. Det är främst syntetiska opioider (främst olagligt tillverkade fentanyl och dess analoger) som drivit på ökningen av överdosdödsfall under det senaste året. 37 av 38 amerikanska jurisdiktioner som hade tillgång till syntetiska opioiddata rapporterade ökade dödliga överdosfall.

 

Livsfarliga tabletter med fentanyl-innehåll. Ur DEA-rapporten

Det är framför allt förfalskade piller som är stämplade och färgade blå, så att de liknar det smärtstillande läkemedlet oxykodon. Dessutom beslagtar DEA fler droger där metamfetamin eller kokain är blandade med fentanyl. Heroindödsfallen har däremot minskat något.

I DEA:s rapport framkommer också att mexikanska drogkarteller utgör största hotet när det gäller storskalig narkotikasmuggling till USA. De kontrollerar största delen av USA:s illegala narkotikamarknad och har etablerat varierande transportvägar. Därtill har de avancerade kommunikationssystem och starka band med organiserade kriminella grupper i USA.

I rapporten står också att narkotiska läkemedel, mest smärtstillande opioider som oxykodon och hydrokodon, alltjämt utgör ett vanligt missbruksproblem. Men medan tillgängligheten har hållit sig på en konstant nivå har missbruket minskat under ett antal år. Antalet förskrivna doser, antalet stölder och läckage från den legala marknaden nådde under 2020 de lägsta nivåerna på nio år.

När det gäller statistiken för antalet dödsfall på grund av läkarförskrivna opioider släpar statistiken efter. Värsta åren hittills var 2016 och 2017 med över 17 000 dödsfall, medan under år 2018 avled 14 975 personer av dessa.

Senaste åren har flera stämningar inletts mot läkemedelsföretag i USA som anklagas för att genom kick-backs påverkat läkare att överförskriva opioidläkemedel. Vilket lett till att flera patienter har blivit beroende, några har växlat över till heroin och fentanyler, och avlidit i överdoser. Skadestånd på många miljarder dollar har dömts ut av domstolar, några av företagen har gått i konkurs.

ur DEA-rapporten

• Fotnoter: [i] Baldwin et al (2021) Continued Increases in Overdose Deaths Related to Synthetic Opioids Implications for Clinical Practice. JAMA. 2021;325(12):1151-1152
[ii] Drug Overdose Deaths | Drug Overdose | CDC Injury Center
[iii] Rapport: Sveriges höga narkotikadödlighet. – Narkotikapolitiskt center
[iv] 2020 National Drug Threat Assessment (NDTA) (dea.gov)

Etiketter:

Annonser