Karlshamnsbor kissar mycket droger

D538-Karlshamnlogga1minAnalys av avloppsvattnet i Karlshamn i Blekinge visar på en omfattande användning av cannabis och amfetamin. Nu planerar kommunen fler tidiga insatser i tidigare åldrar mot narkotika.

En studie av urin i avloppsvattnet som passerar Sternö reningsverk gjordes fem dagar i början april där rester av cannabis, amfetamin och kokain hittades. Analysen har gjorts av Karolinska universitetsjukhusets analysenhet och visar att såväl cannabis som amfetamin är vanligaste illegala drogerna som missbrukas i kommunen.

– Resultatet speglar bilden av ett tyvärr ganska högt cannabisanvändandet som vi redan såg i en drogvaneundersökning bland skolelever ifjol. Vad gäller amfetamin är det högre än befarat, även om behandlare märkt att drogen har blivit vanligare, säger Jenny Andersson, ANDT-strateg i Karlshamn, till Drugnews.

Omräknat i doser per tusental invånare visar i snitt på 18 doser cannabis (marijuana och hasch) per tusen invånare (vuxna såväl som unga) per dygn under mätperioden eller totalt 1575 doser. För amfetamin 7 doser  per invånare och dygn (eller 640 doser totalt), vilket är högre än andra mätningar i några andra städer, inklusive Malmö och Lund. För kokain var spår i avloppsvattnet lägre. Även spårämne för ecstasy hittades, men har inte kunnat mängdberäknas.

Cirka 17 600 invånare är anslutna till reningsverket i staden. Vad gäller cannabis, som är fettlösligt så finns spåren kvar längre tid i kroppen, medan det för centralstimulerande droger bättre visar droganvändning under perioden. Fredag-lördagsdygnet 8-9 april visar högst värden för preparaten under mätperioden.

• Antal doser per dag per 1000 invånare. En dos cannabis beräknat cirka ett gram. Källa: Karolinska och Karlshamns kommun.
• Antal doser per dag per 1000 invånare. En dos cannabis beräknat cirka ett gram. Källa: Karolinska och Karlshamns kommun.

Liknande analyser har gjorts i fler städer i Sverige och Europa och kan tillsammans med andra undersökningar ge en ganska bra bild över narkotikaanvändningen. Den går att följa ner till stadsdelar, men inte på individnivå.

Det är drogsamordnaren som tagit initiativ till att vattenproverna och fler mätningar kommer göras framöver. En skolenkät avslutas i dagarna bland 13-17-åringar skolelever som snart kan visa om fjolårets höga drogsiffror var tillfälliga eller en trend.
– Fler ungdomar prövar droger, debutåldern för cannabis har sjunkit till cirka 14 år och vi har några 14-15-åringar som har utvecklat beroende, säger Jenny Andersson.

Kommunen har ökat förebyggande åtgärder med föräldraträffar, information i skolan och även samarbete med polisen om att använda narkotikahundar i lokalerna efter skoltid. I början av maj kontrollerade hund en högstadieskolas korridorer och elevskåp utan att finna något misstänkt.

När nu en bredare bild av droganvändande i kommunen börjar klarna, så ska en övergripande helhetsstrategi för drogförebyggande arbete tas fram. Vilket politikerna ska besluta om i höst.

Samordnaren Jenny Andersson önskar att även slumpvisa drogtester i skolan ska få börja användas, särskilt bland gymnasieelever på yrkeslinjerna som hanterar en rad säkerhetsmoment.

– Det handlar om att säkra såväl en trygg arbetsmiljö som en bra studiesituation för unga. Vi gör mycket, men måste göra fler preventiva insatser i tidigare åldrar, säger hon.

Annonser