Gävlebor kissar mycket cannabis

GÄVLE Stora mängder cannabis har hittats i avloppsvattnet i Gävle. Mätningar vid trettonhelgen och påskafton som kommunens narkotikakommission låtit göra visar spår av drogen, motsvarande 30 doser per 1 000 invånare.

Det motsvarar omräknat att cirka 3 procent av invånarna skulle ha använt cannabis (ex. hasch, mariuana) vid mättillfällena.

– Cannabis är tyvärr ett stort problem i Gävle, säger Maritha Johansson (V), ordförande i narkotikakommissionen, till Arbetarbladet.

Men hon garderar sig för att några kan ha kissat flera gånger de aktuella dygnen. Dessutom stannar drogen kvar i kroppen länge, så det går inte säga att de spårade drogresterna intagits just det aktuella kontrolldygnet.

Andra analyser av morfin, bensodiazepiner, amfetamin och kokain visade betydligt lägre halter. Analyserna görs av Karolinska institutet. Nästa drogkontroll av Gävles avloppsvatten är planerad kring midsommar.

• Efter flera narkotikarelaterade dödsfall och skolenkäter visat att rekordmånga elever prövat droger i staden så bildades en särskilt kommission i början av 2012 för att kraftsamla samhället. Den uttryckte bl a oro över att flera unga var drogpåverkade på reggaefestivalen i Furuvik och vill stoppa den.
Gävles narkotikakommission övergår nu i en styrgrupp och en handlingsplan har tagits fram.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser