Starkare cannabis ökar beroende och psykisk ohälsa

BATH. En ny forskningsöversikt, publicerad i Lancet Psychiatry, bekräftar att risken för cannabisberoende och psykisk ohälsa har ökat när drogen blivit mer russtark (THC-nivå).

I USA har ungefär tre av tio cannabisanvändare ett skadligt bruk eller beroende, (Cannabis Use Disorder) enligt den amerikanska folkhälsomyndigheten Centers for Disease Control and Prevention.

För att bättre kunna jämföra hur olika sorters cannabis påverkar användarna föreslog ifjol Nora Volkow, chef för statliga amerikanska drogforskningsinstitutet, NIDA, att man ska införa en standardenhet på 5 milligram för tetrahydrocannabinol (THC), det rusgivande ämnet i cannabis.[i] Andra forskare har föreslagit 10 mg. De här doserna framkallar ett milt rus för dem som inte använder regelbundet.

Att införa standardenheter är särskilt viktigt i forskningen med tanke på att THC-halten i cannabis länge har ökat.

En forskningsöversikt med metaanalyser över THC-halt i sju olika länder mellan 1970 och 2017 visade att nivån i marijuana ökat från i genomsnitt en till 14 procent. För hasch var ökningen ännu större, från fem procent till 45 procent THC.

CBD, cannabidiol, (ett annat ämne i drogen) låg däremot på oförändrade nivåer, i storleksordningen 0,5 procent. [ii]


Beroende och psykoser ökar med THC-halt
En forskningsöversikt över beroenderisken, psykiskt hälsa, depressioner och ångest i förhållande till rushalt publicerades 25 juli i vetenskapliga tidskriften The Lancet Psychiatry. Av över 4 100 undersökta studier kunde 20 artiklar användas. [iii]

Tom Freeman. Universitetet i Bath

En av medförfattarna, Tom Freeman, docent i psykologi vid universitetet i engelska Bath, intervjuades efter publiceringen av nyhetskanalen CNN. Enligt EU:s drogmyndighet har antalet personer i Europa som får behandling för cannabisberoende ökat med 76 procent det senaste decenniet, vilket kan hänga samman med att ”THC-halten har stigit betydligt under samma period”, enligt Freeman.

En FN-rapport visar samma sak: antalet och andelen personer som söker behandling för cannabis har ökat i hela världen, utom i Afrika.

Högpotent cannabis ökar också risken för att utveckla generaliserat ångestsyndrom enligt en annan forskningsgenomgång från 2020.[iv]

I den nya genomgången från universitetet i Bath finns en separat studie av hög kvalitet som visar att högpotent cannabis gav en fyrdubbel ökning av beroenderisken.

Över lag visar de ingående studierna att ju högre THC-halt, desto större risker för både beroende och psykoser. För depressioner och ångest var sambanden inte lika klara.

– Beviset för ett samband mellan cannabispotens och beroende och psykoser var väldigt tydliga, säger Tom Freeman i CNN-intervjun.
Han varnar för att cannabiskonsumenter inte är medvetna om de ökade hälsoriskerna.

• Fotnoter: [i] Establishing 5mg of THC as the Standard Unit for Research | National Institute on Drug Abuse (NIDA) (nih.gov)
[ii] Changes in delta‐9‐tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) concentrations in cannabis over time: systematic review and meta‐analysis – Freeman – 2021 – Addiction – Wiley Online Library
[iii] Association of cannabis potency with mental ill health and addiction: a systematic review – PubMed (nih.gov)
[iv] Association of High-Potency Cannabis Use With Mental Health and Substance Use in Adolescence | Adolescent Medicine | JAMA Psychiatry | JAMA Network

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser