Ökad cannabisanvändning efter legalisering

MINNEAPOLIS Invånare i amerikanska delstater där cannabis har legaliserats använder marijuana ungefär 20 procent oftare än de som bor i stater där det fortfarande är olagligt, enligt ny forskning publicerad i tidskriften Addiction.

Forskarna från University of Minnesota och University of Colorado har jämfört utvecklingen sedan Colorad legaliserade användningen av cannabis 2014. Det har studerat mer än 3 400 vuxna tvillingar och jämfört cannabisanvändningen före och efter 2014 genom att använda data från två stora longitudinella tvillingstudier, som har spårat tvillingar sedan barndomen i båda Minnesota respektive Colorado.

I artikeln konstaterar man att det finns en trend mot ökad användning av cannabis i hela USA.

– Men vi fann att förändringen är större i stater där det är lagligt, säger huvudförfattaren Stephanie Zellers, i ett pressmeddelande.

Studien utgör ett av de starkaste bevisen hittills på att legalisering orsakar ökad användning.

Deltagarna studien tillfrågades om hur ofta de använde cannabis före och efter 2014 när Colorado blev en av de första delstaterna som började laglig försäljning av cannabis.  Cannabis är fortfarande olagligt i Minnesota, utom för medicinskt bruk. Före 2014 var det liten skillnad i användning mellan delstater enligt studien. Efter 2014 använde invånare i delstater cannabis legaliserats drogen 24 procent oftare än delstater där det fortfarande var förbjudet.

När man specifikt jämför enäggstvillingar där den ena nu bor i en stat där cannabis är lagligt och den andra bor i en stat där det är olagligt, använde de som bor i staten med laglig cannabis drogen 20 procent oftare.

–Detta är den första studien som bekräftar att sambandet mellan legal cannabis och ökad användning gäller inom familjer hos genetiskt identiska individer. Detta gör det mycket mer sannolikt att legalisering i sig leder till ökad användning, säger Hewitt, professor vid institutionen för psykologi och neurovetenskap vi University of Colorado.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser