Tre gånger fler cannabis-psykoser i Sverige

Cannabispsykoserna har blivit tre gånger vanligare i Sverige sedan år 2000 och ökar i alla de skandinaviska länderna. Samtidigt minskar psykoserna kopplade till alkohol i Sverige och Danmark.

Foto: Drugnews

Det är i en artikel i tidskriften Psychological Medicine som utvecklingen i Sverige, Norges och Danmark av psykoser orsakade av droger jämförts. Enligt artikeln har andelen personer i befolkningen som psykoser orsakade av cannabis ökat i alla tre länderna.

– Flera studier pekar på att mer potent cannabis lättare utlöser psykotiska symtom och psykoser. Både hasch och marijuana har blivit starkare de senaste åren, det vill säga med ett högre innehåll av den psykoaktiva komponenten THC, förklarar Eline Borger Rognli, en av forskarna bakom studien.

 I Sverige har ökningen varit från 0,8 fall per 100 000 invånare år 2000 till 2,7 fall per 100 000 invånare är 2016. Det har alltså blivit tre gånger så vanligt att någon drabbas av cannabispsykos.  Även i Danmark har det skett en kraftig ökning, från 2,6 fall per 100 000 invånare år 2000 till 5,6 fall per 100 000 invånare år 2000 år 2016. Även i Norge har det skett en ökning, men där redovisas bara data från 2010 till 2015. Ökningen är ändå tydlig, från 1,8 fall per 100 000 invånare till 3,0 fall per 100 000 invånare.

– Det finns en tydlig och stabil ökning bland cannabisutlösta psykoser. Samtidigt tror vi att risken för underrapportering är stor eftersom det är många som inte söker hjälp, säger Eline Borger Rognli.

Undersökningen sträcker sig för Sveriges del fram till år 2016. Till Dagens Nyheter  säger Johan Franck, verksamhetschef på beroendecentrum i Stockholm, att ökningen av antalet cannabispsykoser fortsatt även efter det.

Samtidigt som andelen personer som drabbas av cannabisutlösta psykoser ökat, så har andelen som drabbas av psykoser utlösta av alkohol minskat i Sverige och Danmark. Andelen minskade från 4,9 fall per 100 000 invånare i Danmark år 2000 till 1,5 fall per 100 000 invånare år 2016. I Sverige var minskningen från 4,5 fall per 100 000 invånare år 2000 till 2,2 fall per 100 000 invånare år 2016.

Gemensamt för alla länderna vara att fallen av drogutlöst psykos var högst bland dem som använde flera typer av droger samtidigt. I Danmark var cannabisutlöst psykos den näst vanligaste typen av droginducerad psykos, medan den näst vanligaste typen av drogutlöst psykos i Sverige och Norge orsakad av amfetamin.

I studien använde forskarna registerdata från de nationella patientregistren i Norge, Sverige och Danmark, och tittade på alla fall av läkemedelsutlöst psykos från 2000 till 2016 (2010 till 2015 i Norge). Förekomsten av drogutlöst psykos var förvånansvärt likartad och stabil i dessa tre länder, med 10–12 personer per 100 000 personer per år som behandlades för drogutlöst psykos. Det innebär cirka 500 personer per år i Danmark och Norge, och cirka 900 personer i Sverige. Läkemedelsinducerad psykos är tre gånger så vanlig hos män som hos kvinnor.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser