Norden emot cannabislegalisering

[UPPDAT] KÖPENHAMN I måndags inleddes en tvådagars-konferens i Köpenhamn för att stoppa cannabis framfart ”innan det är för sent”. Nordiska arrangörerna har bjudit in forskare och civilsamhället och samlar argument i en ”vitguide” för att vassare kunna ta debatten på hemmaplan.


Det är Danska nätverket för cannabisbehandlare som tillsammans med Förbundet mot Rusgift och World federation Against drugs arrangerar konferensen på Köpenhamns kulturcenter.

Forskare och andra har bjudits in för att berätta om cannabis risker och skador och om utvecklingen i Nordamerika där legaliseringsivrare haft framgångar och blickarna nu riktas mot Europa.

Det tas små knappt synliga, men ändå retoriska, steg mot lätta på cannabisförbudet även i Norden, varnar arrangörerna.
– Konferensen om cannabis är en chans att styra i en annan riktning, för en sund politik som tar hänsyn till evidens. Att skydda de nordiska länderna från influenser av partiska och kommersiella argument och skydda unga människors hjärnor från de skadliga effekterna av cannabis, säger Regina Mattsson, generalsekreterare i Wfad, till Drugnews.

Christiania, Köpenhamn. Foto: via Wikipedia

Att konferensen samlas i Köpenhamn är ingen tillfällighet. Där finns fristaden Christiania som i dagarna fyller 50 år och där cannabis olagligt sålts på Puscher Street nästan lika länge. I Danmark där droghandel med revirstrider och gängskjutningar började tidigare än i Sverige har legaliseringsröster höjts. Det är främst Köpenhamnspolitiker som velat lätta på förbudet, medan folketinget hittills stått emot.

Ett danskt försök med cannabis som medicin för vissa besvär pågår  – trots att läkarförbundet är skeptiskt – och regeringen har tillåtit odling för företag som vill bli störst på europeiska marknaden med drogen som medicin.
– Industrin försöker utnyttja Danmark som en inkörsport till Europa för cannabis-användning i vidare mening, säger Mattsson.

På konferensen i måndags förmiddag beskrevs drogläget i de skandinaviska länderna.
Christopher Schmitz, som är grundare av danska nätverket av cannabisbehandlare, berättade om danska situationen.
Han har i sin bok ”Den viktigaste bok du någonsin har läst om cannabis” konstaterat att debatten präglats av okunskap och myter. I sitt yrke försöker han skapa allians med sin klienter, som han i samtalen ser som experter.

I Norge har ju debatten gått i vågor om avkriminalisering och från straff till hjälp, även om ”rusförslaget” att tillåta personer inneha stora mängder droger för eget bruk, för tillfället har pausats. Förra konservativa regeringen som la förslaget fick inte majoritet i Stortinget, men frågan kan nog komma tillbaka, tror Knut Reinås, från FMR.

Sverige har relativt låg droganvändning, men attityderna har blivit mer tillåtande bland unga. Samtidigt är narkotikadödligheten hög, även om det är svårt att jämföra länder emellan konstaterar även EU:s drogobservatorium. Riksdagen vill att den svenska restriktiva narkotikapolitiken ses över och att en nollvision mot dödlighet tas fram. Men regeringen har ännu inte utsett utredare och vill inte att avkriminalisering ens övervägs som alternativ.

Även i Finland och Island förs diskussioner om liberalisera narkotikalagar, (finska de Grönas kongress – med i regeringskoalitionen – beslutade nyligen att arbeta för legalisering av cannabis).

Bertha Madras: ”Marijuana är en trojansk häst”. Foto: Drugnews

Kända cannabisexperter och forskare deltar i konferensen i Köpenhamn, bl. a Bertha Madras, professor i psykobiologi vid Harvard Medical School. Hon talade om cannabis hälsorisker, allt högre rusnivåer (THC) och utvecklingen i USA. ”Marijuana är en trojansk häst för legalisering av alla droger”, sa hon.

Peter Allebäck, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet, talade om cannabis koppling till schizofreni och andra psykoser – något som verkar vara känsligt berätta, även forskare är ofta försiktiga, trots att de har belägg. ”Vi ska inte vara rädda för att berätta att cannabisanvändning kan orsaka psykoser”, sa Allebäck.

Madeline Meier, docent i psykologi Arizona State University, talade om negativa kognitiva långtidseffekter och IQ-påverkan vid regelbunden cannabisanvändning bland unga över tid.
Andra experter ska berätta om bland annat försämrad körförmåga i trafiken av cannabis, resultat av legaliseringen i Colorado, och föräldranätverks roll för att tidigt förebygga missbruk.

En guide med evidens-länkar och konkreta argument mot cannabis som de medverkande bidrar med ska tas fram efter konferensen.
– Guiden hoppas vi kan hjälpa deltagarna att på hemmaplan ta debatten mot legaliseringsförsöken av cannabis, säger Regina Mattsson på Wfad.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser