Danmark förlänger cannabis-försök

KÖPENHAMN En majoritet av partierna i danska folketinget har beslutat förlänga landets pilotförsök med att förskriva cannabis i medicinskt syfte till vissa patienter i ytterligare fyra år. Dessutom permanentas odling av cannabis för att stödja producenterna.


Det var 2018 som Danmark inledde försöket att tillåta läkare ge cannabis på recept till patienter med exempelvis smärtproblem, om inte andra behandlingar fungerat. Försöksperioden sträcker sig till slutet av 2021, men får nu alltså förlängt fyra år till.

Beslutet tillkännagavs i tisdags av regeringens hälsodepartement.

Hälsominister Magnus Heunicke

– Det var viktigt att vi lyckades få till ett avtal för de patienter som till exempel lever med stora smärtor, så att de kan fortsätta få behandling med medicinsk cannabis inom hälsovården, säger hälsominister Magnus Heunicke (S), enligt nyhetsbyrån Ritzau.

Vid ungefär halvtid förra sommaren så hade över 5 500 danskar förskrivits cannabis som medicin, varav 62 procent var kvinnor, enligt Sundhetsdatastyrelsen. Hälften av recepten hade utfärdats för att behandla neuropatisk smärta, andra syften var för annan smärta eller motverka illamående (exempelvis vid kemoterapi). Men cannabis hade även förskrivits mot allergi och som A- eller D-vitamintillskott med mera, enligt Läkemedelsvärlden.

Danska försöket har även kritiserats, då det saknats kvalitativa kliniska studier om cannabis effekt på bl a nervsmärta. Och flera danska läkare har varit ovilliga att ordinera medicinen eftersom de varit oroliga för drogens effekter.
– Det är ett otillräckligt system, som varken ger patienter eller läkare den nödvändiga kunskapen om effekter och biverkningar av cannabis, säger danska läkarförbundets ordförande Camilla Rathcke till Ritzau.

Hon anser att avtalets förlängning ”främst gynnar näringslivet, inte patienterna”.

Sklerosföreningens talesperson Klaus Høm är nöjd med att försöket fortsätter, men anser att det bör justeras för att nå fler. Trots subventioner för patienter får skleros-patienter som behandlas med cannabis själva betala mellan 2000 – 5000 kronor i månaden, vilket få klarar.

Enligt beslutet ska också dansk odling av cannabis för medicinskt bruk permanentas från årsskiftet. Detta för att ge producenterna, som investerat i cannabisföretagen, trygghet och klarhet, enligt hälsoministern.

Det välkomnas av danska cannabisföretaget Stenocare som odlar, producerar och levererar medicinsk cannabis.
Med detta beslut är Danmark nu på väg att bli en ledande producent av medicinsk cannabis för patienter i Europa och vara en viktig del av den hypertillväxt som förväntas de kommande åren, säger vd Thomas Skovlund Schnegelsberg i ett pressmeddelande.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.
Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar).

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk. I Europa har tillåter flera länder cannabis i medicinskt syfte. I Danmark pågår sedan 2018 ett stort pilotförsök med cannabisbehandling, bl a för vissa smärtpatienter.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser