Finlands Gröna vill legalisera cannabis

HELSINGFORS De Gröna i Finland godkände på sin kongress i helgen en motion för att verka för en legalisering av cannabis. Partiet ingår i regeringskoalitionen.

Bland motionerna till partikongressen fanns en om att tillåta bruk, innehav av mindre mängder, tillverkning (odling) och försäljning av cannabis.

Partistyrelsen för De Gröna (en motsvarighet till Miljöpartiet i Sverige) – och ingår i en bred regeringskoalition sedan 2019 – ville hålla fast vid termen, som tidigare antagits om att avkriminalisera. Men arbetsgruppens förslag att driva på för att legalisera cannabis vann i söndags med knapp majoritet med rösterna 183–181, rapporterar Hufvudstadsbladet.

De Grönas cannabisbeslut väntas dra igång narkotikadebatten i Finland igen. Frågan om cannabis var uppe för två år sedan, ett medborgarinitiativ hade fått ihop över 50 000 namn för att avkriminalisera cannabis, och gick därmed vidare till riksdagen. Corona-pandemin kom dock emellan och frågan hamnade i skugga.

Hittills är det bara De Gröna av Finlands riksdagspartier som vill verka för legalisering, men några ungdomsförbund (Samlingspartiets och Vänsterförbundets ungdomsförbund) vill också det, medan några andra vill avkriminalisera drogen (Socialdemokraternas och Svenska folkpartiets ungdomsförbund).

– Jag ser den här attitydförändringen som en del av en naturlig process där allt fler anser att ett totalförbud av droger inte har önskad effekt på drogbrottsligheten och missbruket, säger Pekka Hakkarainen, forskningsprofessor i samhällsvetenskap vid Institutet för hälsa och välfärd, till HBL.
Han tror dock inte frågan kommer att avancera under nuvarande riksdagsperiod.

Samtidigt har det blivit svårare att använda cannabis som medicin i Finland. Licenser har dragits tillbaka, preparaten har blivit svårare att få förskrivna och dyrare att använda för patienter.

Bara två läkemedel baserade på cannabis är godkända i Finland, (Sativex och Epidiolex främst mot spasmer hos MS-sjuka, respektive förebygga epileptiska anfall).
Drygt ett hundra patienter har hittills i år även fått specialtillstånd för använda av cannabis, främst för att lindra smärta.

Det finns skepsis bland flera experter mot cannabis effektivitet som medicin för olika åkommor.
– Läkarnas ordinerande av läkemedel måste bygga på forskningsbaserad kunskap. Forskningen visar att cannabis lindrar symtomen för patienter med multipel skleros eller epilepsi. När det gäller andra sjukdomar saknas det vetenskapliga belägg för att ordinera cannabis, säger Kati Myllymäki, verksamhetsledare på finska Läkarförbundet, till HBL.

Och Esa Korpi, professor i farmakologi vid Helsingfors universitet, säger att ”olika kliniska undersökningar visar att cannabis inte klarar sig i jämförelse med andra läkemedel”. Han ser en risk att legaliseringsförespråkare försöker använda medicinsk cannabis som slagträ i diskussionen.

Annonser