Ökad risk för schizofreni bland cannabisrökare

KÖPENHAMN En stor dansk studie med över sju miljoner personer visar att andelen fall av schizofreni som kan tillskrivas cannabis har ökat kraftigt de senaste 20 åren. ”Ett viktigt bidrag till forskningen om sambandet mellan cannabis och schizofreni”, skriver svenska forskaren, professor Peter Allebeck i en kommentar.

Den danska studien har publicerats i Jama Psychiatry och gjorts av forskare på Köpenhamns universitet och universitetssjukhus, och universitetet i Århus. De har funnit att andelen diagnosiserad schizofreni ökat i befolkningen i takt med ökat bruk och starkare cannabis.

Schizofreni är en kronisk svår och nedsättande psykossjukdom med symtom som vanföreställningar, tankestörning och hallucinationer, (kan vara varaktiga eller återkomma i skov). I världen drabbar den över 20 miljoner människor, det finns ännu inga botemedel, utan vården försöker hantera symtomen med läkemedel och terapi.

Det var en svensk studie av värnpliktiga som mönstrade 1969-1970 som länge var det viktigaste beviset att cannabis kan leda till schizofreni. När den första vetenskapliga artikeln publicerades 1987 [1] fick den en del kritik, men efter att de båda forskarna Peter Allebeck och Sven Andreasson förbättrat analysen blev sambandet tydligare.[2]
En rad andra forskningsrapporter från olika delar av världen kunde senare bekräfta svenskarnas resultat.[3]

Men även om flera studier har visat att cannabis ökar risken för schizofreni på individnivå, har det varit svårt att visa att cannabis kan bidra till högre förekomst av schizofreni i befolkningen.

De tre forskarna bakom studien Carsten Hjorthøj Christine Merrild Posselt och Merete Nordentoft har analyserat data från samtliga personer i Danmark födda före 2001, som levde och var 16 år eller äldre någon gång från 1972 till och med 2016. Dataanalysen gjordes från augusti 2020 till april 2021. 7 186 834 personer, hälften kvinnor, hälften män, ingick i studien.

”Cannabisanvändningen och cannabisens styrka har ökat under de senaste två decennierna”, skriver forskarna. Om sambandet mellan cannabisanvändning och schizofreni är ett orsakssamband bör detta återspeglas i en ökning av andelen fall av schizofreni som kan tillskrivas cannabis”.
Detta kallas i studien för the population-attributable risk fraction, PARF, (den populationsrelaterade riskfraktionen).

Forskarna letade fram alla som diagnosticerats med schizofreni och alla som fått diagnosen Cannabis Use Disorder, (CUD), det vill säga beroende eller missbruk av cannabis.

Efter att ha justerat för andra bidragande faktorer, såg man att det var ungefär 4 gånger högre risk för problematiska cannabisanvändare att få schizofreni under större delen av studieperioden. Riskökningen fluktuerade mellan 3 till 6 gånger. Då hade man jämfört personer som diagnostiserats med CUD, med personer utan CUD.

PARF, alltså andelen av fall av schizofreni som cannabis har bidragit till, låg relativt stabilt runt 2 procent fram till 1995. Efter 2010 hade den andelen ökat till mellan 6 och 8 procent. Med andra ord skulle antalet fall av schizofreni kunnat vara 6 till 8 procent lägre om dessa personer inte rökt cannabis.

Analysen visar sålunda att andelen fall av schizofreni som kan anses kopplat till cannabisbruk har ökat 3 till 4 gånger under de senaste två decennierna.

Resultatet var enligt forskarna förväntat genom att bruket har ökat, samtidigt som drogen blivit starkare, alltså ökat innehåll av den rusgivande substansen THC.
Detta konstaterande har viktiga konsekvenser när det gäller legalisering och kontroll av användningen av cannabis”, skriver de tre forskarna i sin sammanfattning.

I en redaktionell kommentar i JAMA Psychiatry, den vetenskapliga tidskrift som publicerade studien, skriver Tyler J. VanderWeele, professor i epidemiologi och biostatistik, att de beräkningar som gjorts i studien är försiktiga, på grund av en underdiagnostisering av cannabisproblem.

”Problematisk användning av cannabis är inte ansvarig för de flesta schizofrenifall”, fortsätter VanderWeele ”men det är ansvarigt för en icke försumbar och ökande andel. Detta bör beaktas i diskussioner om legalisering och reglering av användningen av cannabis”, skriver han.

Studien fick en del kritik när den publicerades i somras, vilket huvudförfattaren Carsten Hjortøj svarade på när han fick frågan av tv-kanalen CNN:
– Naturligtvis måste våra resultat kunna upprepas någon annanstans innan man kan dra bestämda slutsatser, svarade han.

För att få ett ytterligare förtydligande om studien har vi bett Peter Allebeck, som deltog i den första svenska studien om sambanden för flera decennier sedan, idag professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet, om en kommentar.

Peter Allebeck. Foto: Systembolaget

I ett mejl till Drugnews skriver han:
– Många studier av grupper har nu visat att cannabisbruk ökar risken för schizofreni. Men en vanlig fråga har varit att man borde se detta på befolkningsnivå, det vill säga om samhällen med hög cannabisförekomst också har högre förekomst av schizofreni. Detta är svårt att mäta, då diagnostik och rutiner för att registrera schizofreni varierar mellan länder och över tid. Vidare har det varit svårt att ha klar bild över cannabisbruk i befolkningen. Med de förträffliga danska heltäckande registren har man nu kunnat följa alla som insjuknat i schizofreni över tid, och man har kunnat analysera hur många som också behandlats för cannabisberoende. ”Detta är den första studien som på befolkningsnivå kunnat visa att ökad förekomst av cannabisbruk, och mer potenta varianter, har samband med ökad förekomst av schizofreni.”

Allebeck fortsätter:
– Författarna erkänner att det alltid finns brister i registerstudier, och att man inte har kunskap om cannabisbruk i hela befolkningen. Man har varit hänvisad till att inkludera de som fått vård för cannabisrelaterade problem. Men det är ändå ett viktigt bidrag till forskningen om sambandet mellan cannabis och schizofreni.

• Fotnoter: Carsten Hjorthøj Christine Merrild PosseltMerete Nordentoft   (2021) Development Over Time of the Population-Attributable Risk Fraction for Cannabis Use Disorder in Schizophrenia in Denmark – PubMed (nih.gov) JAMA Psychiatry2021 Sep 1;78(9):1013-1019.

 [1] Andréasson, S., Allebeck. P., Engström, A. & Rydberg U. (1987). Cannabis and schizophrenia. A longitudinal study of Swedish conscripts – PubMed (nih.gov) Lancet, 2: 1483-1486.

[2] Allebeck, P. et al (1993). Cannabis and schizophrenia: a longitudinal study of cases treated in Stockholm County – PubMed (nih.gov). Acta Psychiatrica Scandinavica, 88: 21-24. ).

[3] Bland annat: Zammit, S. et al (2002). Self reported cannabis use as a risk factor for schizophrenia in Swedish conscripts of 1969: historical cohort study – PubMed (nih.gov) BMJ, 325: 1199.

Etiketter:

Annonser