Nytt samband cannabis – schizofreni

Diskussionen om cannabis kan orsaka schizofreni eller inte fick nytt bränsle efter en genetisk studie i höstas. Bilden är som ofta mer komplex. Pelle Olsson och cannabisforskaren Peter Allebeck reder ut begreppen.


En rubrik i New York Times 27 augusti förkunnade att ”Cannabis orsakar inte schizofreni enligt hittills största studien”.

Tittar man emellertid närmare på den åberopade forskningen blir bilden delvis en annan. Det är en genetisk studie på 184 765 personer som visar att cannabisanvändare har en specifik genuppsättning som skiljer dem från icke användare. Man såg korrelationer mellan dessa gener och de gener man hittar hos personer med schizofreni. Därmed kunde man dra slutsatsen att det finns bevis för att schizofreni kan öka risk att använda cannabis.[1]

I många stora tidigare studier har man sett att cannabisrökning ökar risken 2-3 gånger att få schizofreni. De första som visade på det sambandet var den svenska cannabisforskaren Peter Allebeck och hans kollegor i undersökningar av 45 000 värnpliktiga som publicerades på 1980- och 1990-talet. De resultaten har bekräftats av senare internationell forskning.

Allebeck kommenterar den nya studien i ett mail till Drugnews och Narkotikafrågan: ”Säkert finns det flera genetiska faktorer att börja använda cannabis och att dessa också har koppling till personlighet och psykiska problem. Dock går den ju inte emot tidigare fynd, men ger lite ytterligare möjliga mekanismer”.

Den nya studien motbevisar inte heller att tusentals personer, enbart i Sverige skulle ha sluppit insjukna i schizofreni om de avstått från cannabis. Det kallas den etiologiska fraktionen. Lättillgänglig cannabis utgör alltså en extra stor risk för personer med schizofreni eller annan psykisk ohälsa.

Peter Allebeck. Foto: Stefan Zimmerman

Allebeck som idag är professor i Folkvetenskap på Karolinska institutet håller med om det resonemanget och skriver vidare om den nya studien:
”Man har visat att genetiska faktorer inverkar och det säger vi alltid själva när vi pratar om schizofreni och psykos. Ingen har sagt att cannabis är enda orsaken till schizofreni, det är en multifaktoriell sjukdom, med betydande genetisk komponent. Nu har man hittat vilka gener och det är ju intressant.

Fotnot: [1] Pasman et al (2018). GWAS of lifetime cannabis use reveals new risk loci, genetic overlap with psychiatric traits, and casual influence of schizophrenia. Nature Neuroscience, 2018-08-27.

• Artikeln publiceras även I Narkotikafrågan.

Annonser