Starkare cannabis ökar risk för psykos

LONDON Regelbundet bruk av cannabis – som blivit allt potentare – ökar risken för att utveckla psykiska sjukdomar som paranoia och schizofreni. Det visar en stor europeisk studie som publiceras i The Lancet psychiatry.

Rushalten THC (delta-9 tetrahydrocannabinol) har ökat kraftigt i cannabis-sorter jämfört med för några decennier sedan. Och ju starkare drogen är, desto högre är risken att drabbas av psykisk sjukdom, särskilt vid daglig användning.

Enligt studien som i tisdags publicerades i Lancet är risken hela fem gånger högre att drabbas av psykisk ohälsa för den som använt cannabis med tio procent THC eller mer.

Studien, som letts av forskare i London, har följt upp drygt 900 patienter i åldersspannet 16 till 84 år som mellan 2010 och 2015 första gången drabbas av psykossjukdom på elva ställen i Europa och en region i Brasilien och sedan jämfört med drygt 1 200 personer i övriga befolkningen.

I Amsterdam och London där cannabis-sorter (ex skunk) ofta har mycket hög THC-halt, så kopplades 50 respektive 30 procent av samtliga nya psykosfall i befolkningen till drogen. I snitt på de ställen som följts upp kunde annars stark cannabis knytas till en av tio insjukningar.

Omvänt om inte drogen hade så höga rushalter, så skulle många nya psykosfall kunna undvikas. Kanske vart tionde fall i Europa (12 procent) och en halvering i Amsterdam av personer som årligen drabbas av psykossjukdomar, enligt studien.

Dagligt rökande av cannabis är också en stor riskfaktor, finner forskarna.
– Om du bestämt dig för att använda högpotent cannabis, så var medveten om att det finns en potential risk att drabbas, säger Marta D Forti, psykiatriker och ledande forskare i studien, till BBC.

Cannabis är världens vanligaste illegala drog och diskuteras allt mer.
I introduktionen i studien så skriver forskarna att flera länder har legaliserat eller avkriminaliserat cannabis, vilket medför oro för att det kan medföra ökad cannabis-användning och relaterade skador, även om det berör en minoritet i befolkningen. Det har dock inte varit klarlagt hur mönstren cannabisbruk – på befolkningsnivå – påverkar graden av psykotisk störning.

Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala Universitet, har länge forskat om hur droger påverkar hjärnan och varnat för konsekvenser av starkare cannabis. Särskilt för sårbara tonårshjärnor.

Fred Nyberg. Foto: Drugnews

Han välkomnar den nya studien.
Vi har sedan länge haft omfattande forskning som kopplar ihop cannabis-rökning och psykisk ohälsa (psykoser, paranoia, depression etc.). Men i denna studie får vi nya perspektiv, inklusive effekter av den högre THC-halten. Dessutom har man visat att platser där tillgängligheten är stor ger ett större antal drabbade. Vidare att man i denna studie täcker ett större åldersspann och även ett vidare geografiskt område.

– För många som trott att cannabis inte är så farligt kommer detta som något nytt – även om vi är fler som varnat – och borde få betydelse i legaliseringsdebatten, säger han till Drugnews.

Han besökte förra veckan statliga forskningscentret National Institute on Drug Abuse, (Nida) i USA och där man på federalt håll är bekymrad över cannabis-utvecklingen. Flera av de som får marijuana som medicin mot smärtproblem har senare gått över till opioider.

Han tror att den nu aktuella Lancet-studien kan bli ett viktigt motargument till legalisering av cannabis.

• Fotnot: Studien “The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): a multicentre case-control study” publiceras i The Lancet psychiatry.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser