Cannabis ingen harmlös drog

En ny svensk kunskapsöversikt om cannabis – världens mest använda illegala drog – har släppts av forskningsrådet Forte. Författarna konstaterar att cannabisbruk är kopplat till flera hälsorisker och sociala problem.

Cannabis och dess hälsoeffekter diskuteras hett både i Sverige och i omvärlden. I Nordamerika har flera delstater och Kanada legaliserat och i Europa höjs röster att följa efter.

Men nya kunskapsöversikten Cannabis: harmlös rekreation eller farlig drog som presenterades i onsdags manar till eftertanke. Användande av drogen är kopplat till flera hälsorisker och påverkar särskilt psykiska funktioner, särskilt i riskzonen är unga där hjärnan inte utvecklats klart.

– Vi ser samband mellan omfattande cannabisbruk i tonåren och dåliga studieresultat, men också med problem på arbetsmarknaden, låg inkomst och att vara i behov av ekonomiskt bistånd i vuxen ålder, säger en av rapportförfattarna Anna-Karin Danielsson, docent i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Professor Peter Allebeck och docent Anna-Karin Danielsson. Skärmdump via tv-Forum

Tillsammans med Peter Allebeck, överläkare och professor i socialmedicin på KI, och vetenskapsjournalisten Pelle Olsson har hon gått genom aktuell forskning om cannabis kopplat till hälsa, sociala förhållanden och som medicin. De tar även upp lagar i olika länder kring drogen och pekar på vilka kunskapsbehov som finns framöver.

I en kort summering över forskningsläget pekar de på cannabisanvändnings ökade risker för bland annat psykossjukdom, kronisk bronkit, låg födelsevikt hos barn när mamman rökt cannabis under graviditet, trafikolyckor och utveckla beroende, samt även nedsatt kognitiv funktion (tankeförmåga och minne).

Drogbruket ökar också risken för sociala problem (se ovan). Medan bevisen för risker att utveckla cancer, hjärt-lungsjukdom, ångest och depression är svagare, liksom kopplingar till våld och minskat IQ som är svårtolkade. Även om det finns studier i den riktningen.

– Att cannabis ökar risken för akuta psykoser har länge varit väl känt. Det anses nu etablerat, bl.a. genom vår forskning, att även risken för schizofreni och kroniska psykoser ökar efter intensivt bruk av cannabis. Det är olyckligt att många unga nu tror att cannabis är en ofarlig drog, säger Peter Allebeck i en kommentar.

Översikten konstaterar också att vissa substanser i cannabisväxten kan fungera som läkemedel, exempelvis vid multipel skleros och epilepsi. Däremot är effekten mot smärta inte klarlagd, även om det används som argument av flera cannabisvänner.

Översikten anknyter rätt väl till den rapport som forskare för WHO sammanställde om cannabis hälsoeffekter 2015. I Australien och Nya Zeeland har drogen följts länge i studier, även en svensk undersökning har genom registerstudier följt vad som hänt de unga män som mönstrade för värnplikt 1970, (bl a ökad risk för schizofreni och testikelcancer hos cannabisanvändare kunde senare Peter Allebeck konstatera).

Under konferensen i Stockholm gick också Anna-Karin Danielsson genom påståenden om att legalisering av cannabis skulle leda till mindre kriminalitet, svartmarknad och färre opioiddödsfall – och kunde visa att så inte var fallet åtminstone i ”det naturliga experiment” som nu pågår i amerikanska delstater som Colorado.

Användning av cannabis har ökat globalt till cirka 188 miljoner personer (15-64 år, använt senaste året), i Europa 25 miljoner, medan Sverige ännu ligger jämförelsevis lågt.

Färska siffror från Folkhälsomyndigheten visar att i snitt tre procent av svenskarna rökt cannabis senaste året, högst i gruppen 16-29 år med cirka nio procent. En ökning från en till fyra procent bland 30-44-åringar senaste 15 åren uppmärksammades i SVT i veckan.

Peter Moilanen. Foto: Drugnews

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center, var på Forte-seminariet om cannabis.
– Kunskapsöversikten är ett viktigt dokument att använda i legaliseringsdebatten. Den visar att cannabis inte är någon hälsokost, utan skadligt och ett hot mot folkhälsan, säger han till Drugnews.

Han tycker samtidigt det är bra att dess medicinska effekter och möjligheter lyfts fram, där substanser efter kontroll kan användas i läkemedel.
Om ökat användandet bland medelålders svenskar av drogen säger han:

– Det är oroande, men egentligen inte så förvånande. Förändrade attityder och normer pågår, samtidigt nedrustas förebyggande arbetet, och vård och behandling avlövas. Nu ser vi resultaten, säger Peter Moilanen.

• Fotnot: Rapporten Cannabis: Harmlös rekreation eller farlig drog? (pdf-fil, 8 sidor) har gjorts på uppdrag av statliga myndigheten Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). Cannabis-seminariet där även en panel kommenterar sändes även i SVT2 Forum, och går se i efterhand i SVT Play(från kl 10).

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser