Argument för legal cannabis upp i rök

Från Kanada, USA och Portugal kommer nu rapporter om allvarlig sjukdom i spåren av cannabislegalisering. Och årets vetenskapliga rapporter har även urholkat argumentet att ingen har dött av cannabis, skriver skriver beroendeforskaren och professorn Fred Nyberg i en analys.

Under hösten har det från flera håll uppmärksammats att det har gått mer än ett år sedan Kanada som första land i världen helt legaliserade försäljningen av cannabis. Samtidigt är drogen redan legaliserad i elva av USA:s delstater utan medgivande från federalt håll. Både från USA och Kanada kommer nu rapporter om effekterna av denna drogpolitik.

Syftet för båda länderna var att reducera och eliminera den illegala droghandeln och att öppna för användning av drogen både för rekreation och i medicinskt syfte. Med vad har hänt? 

SVT förmedlade för en tid sedan uppgifter om att stödet för legaliseringen har sjunkit bland medborgarna i Kanada sedan man noterat att den svarta marknaden är opåverkad och att kritiker talar om ett gigantiskt folkhälsoexperiment. En färsk studie visade dessutom att merparten av butikerna i detaljhandeln för legal försäljning hade öppnat i socialt utsatta bostadsområden. Läkarna bakom denna studie är ur hälsosynpunkt oroliga för utvecklingen.

För ett år sedan blev jag kontaktad av SVT om vad som skulle hända efter legaliseringen av marijuana i Kanada. Mitt svar ledde till en artikel i SVT Nyheter (publicerad 17/10, 2018), rubricerad ”Välkänt att ökad tillgänglighet ger ökad användning”.

Om mitt argument väckte reaktion då så kom ett halvår senare bekräftelsen från National Cannabis Survey som i årets första kvartalsrapport beskrev att antalet förstagångsanvändare av cannabis fördubblats i jämförelse med föregående år. Från 327 tusen 2018 till 646 tusen 2019 efter legaliseringen. 

Syftet med legaliseringen i Kanada var att stävja den illegala handeln som omsätter över 350 miljarder svenska kronor om året, men redan efter tre veckor hade åtgången varit så stor att detaljhandelns hyllor gapade tomma, vilket gjorde att den illegala handeln fick ta över den växande kundkretsen.

Enligt en färsk rapport från Criminal Intelligence Service Canada (CISC) har nu den illegala handeln fortfarande en mycket stor del av försäljningen. I Ontario och i British Columbia har den organiserade kriminaliteten hand om cirka 80 procent av handeln.

En ledande Harvardprofessor och regeringens rådgivare i USA hävdar att legaliseringen av cannabis säljs till allmänheten med vilseledande information om att det skulle vara säkert, inte beroendeframkallande och att man kan begränsa de ungas användning. Att ekonomiska vinster varit och är ett starkt tryck på politiker att släppa drogen fri många är medvetna om, men färsk forskning i USA publicerad under senaste året ger kraftigt stöd för den oro som kanadensiska läkare gett uttryck för och desarmerar argument för legaliseringen.

 

Årets vetenskapliga rapporter har urholkat argumentet att ingen har dött av cannabis.

Det finns åtskilliga rapporter sedan tidigare som associerar cannabis med hjärt-kärlbesvär, som i flera fall haft dödlig utgång.

Förekomst av kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, högt blodtryck, stroke och plötsligt hjärtdöd är enligt flera forskare signifikant förhöjd hos användare av cannabis. En systematisk genomgång av vetenskapliga artiklar, som inkluderar mer än en halv miljon individer, visar ökad risk för både akuta och kroniska hjärta-kärlsjukdomar. (Flera studier och översikter finns, här en fransk, en stor amerikansk och en australiensk, om risker och samband).

Även argumentet att cannabisanvändning inte skulle leda till användande av andra droger tycks gå upp i rök.

Forskare i New York som studerade cannabis och drickande hos omkring 30 000 individer i en nationell studie fann att över en treårsperiod femdubblades risken för användare av cannabis att bli alkoholberoende.

I en samtidig studie noterades dessutom att de som rökt marijuana fördubblade risken för att hamna i nikotinberoende. Något som bekräftats i en lika omfattande studie publicerad i våras av andra forskare i New York.

Till detta tillkommer en i dagarna publicerad artikel om läget i Portugal. Portugisiska forskare som analyserat data om alla med primär psykos eller schizofreni som behandlats på allmänna sjukhus sedan millennieskiftet fann att psykosfallen med samtidig cannabisrelaterad diagnos ökade tio gånger mellan åren 2000 och 2015. (Och cannabisassocierade psykoser ökade cirka 30 gånger).

Många liberala förespråkare av cannabis i Sverige använder Portugal som föredöme, men i fallet med cannabis-relaterade psykoser tycks det nu som om argumenten torkat in – eller som i New York-studien: gått upp i rök.


• Fotnot: Artikeln publiceras även i Upsala Nya Tidning.

 

Av

FRED NYBERG
– professo
r emeritus i farmakologisk beroendeforskning och verksam vid U-FOLD, Uppsala universitet, tidigare president för International Narcotics Research Conference (INRC).

Annonser