Starkare cannabis bland unga efter legalisering

DENVER En ny studie publicerad i Jama Pediatrics visar att tonåringar i Colorado använder allt starkare cannabis. Och de har alltmer börjat gå ifrån att röka drogen till att konsumera den på andra nya sätt.

Sedan Colorado som första delstat i USA 2014 legaliserade cannabis har bruket ökad kraftigt. I åldersgruppen 18 till 25 år använder 32 procent drogen minst en gång i månaden, enligt senaste mätningen 2016, jämfört med 26 procent år 2010. Bara några få delstater ligger högre.

Bland ungdomar under 18 år har dock ökningen inte varit lika påfallande. För yngre tonåringar har till och med bruket minskat något jämfört med åren före legaliseringen, men siffrorna ligger fortfarande en bra bit över USA-genomsnittet, enligt de senast tillgängliga drogvaneundersökningarna (ex. rapport från RMHIDTA).

Däremot använder ungdomar i Colorado allt starkare cannabis idag. Dels har cannabisplantan fått allt högre THC-halt, dels har konsumenterna mer och mer gått över till nya och mycket potentare beredningar av cannabis. Det handlar både om edibles, ätbar och drickbar cannabis, som ofta innehåller höga halter THC som är lätt att få i sig, och att ”vejpa” (röka i vaporizer) samt att ”dabba”, där man använder cannabis-extrakt (inhaleras efter upphettning) som kan innehålla upp till 90 procent THC.

En undersökning från Johns Hopkins Bloomberg School of health i Baltimore publicerad i Jama Pediatrics visar att bland de Colorado-tonåringar som använder cannabis uppgav 87 procent att de rökte drogen på vanligt sätt 2015. Den andelen har minskat till 78 procent 2017.

Under samma tidsperiod ökade andelen som konsumerar cannabis som edibles från 2 till 10 procent. Att ”dabba” ökade från 4,3 procent till 7,6 procent. Att ”vejpa” minskade däremot från 5,1 till 4 procent.

Kayla Tormohlen som lett studien säger att det är goda nyheter att färre ungdomar röker drogen, eftersom rökning i sig är skadligt. Däremot är det dåliga nyheter att tonåringar använder allt starkare cannabis. Att inta cannabis på olika sätt, inklusive oavsiktlig överkonsumtion av edibles, kan vara extra skadligt. Samtidigt kan toleransen öka och ge svårare abstinenssymtom.

Colorado är den enda amerikanska delstat där man samlar in heltäckande data om intagningssätt, men forskargruppen befarar att tendensen kan vara likadan i andra delstater.

• Fotnot: Studien Changes in Prevalence of Marijuana Consumption Modes Among Colorado High School Students From 2015 to 2017 , publiceras i Jama Pediatrics online i augusti.

 

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser