Allt fler röker marijuana i USA

ROCKVILLE USA:s stora årliga nationella drogvaneundersökning visar en nedgång för de flesta substanser, utom cannabis som ökar. Den största ökningen för marijuana gäller personer från 26 år och äldre. Ungefär 4,4 miljoner amerikaner bedöms nu ha ett problematiskt marijuana-bruk.

Nya upplagan av National Survey on Drug Use and Health, NSDUH har just publicerats. Det är USA:s årliga rapport om drogvanor och hälsa. Rapporten är uppdaterat till och med 2018 och visar på en nedåtgående trend för nästan alla droger, utom för marijuana där kurvorna pekar uppåt. Samtidigt har uppfattning om marijuanas risker minskat bland unga människor.

Ungefär 28 miljoner amerikaner använder marijuana minst en gång i månaden. Det kan jämföras med 58 miljoner tobaksrökare, men där minskar bruket i alla åldersgrupper, och 140 miljoner som dricker alkohol lika ofta. Alkoholbruket minskar bland tonåringar och unga vuxna USA, men inte bland medelålders och äldre. Tendensen för tobak- och alkoholanvändning ser alltså ut ungefär som i Sverige.

Positivt är också att heroinanvändningen minskat under de två senaste åren liksom det totala opioidmissbruket.

Tittar man närmare på marijuana-användningen över tid så minskade den för 12- till 17-åringar, från början på 2000-talet fram till 2016. Men den har ökat igen under de två senaste åren då 12,5 procent av denna unga grupp rökte marijuana minst en gång om året. 2,1 procent beräknas ha ett missbruk eller beroende av marijuana (Substance Use Disorder). Den andelen var emellertid dubbelt så hög 2002. Den minskningen är lite gåtfull. En möjlig förklaring skulle kunna vara är att normaliseringen av drogen i landet medfört att färre unga och deras föräldrar upplever att de har problem.

För åldrarna 18-25 år har bruket däremot ökat under samma tidsperiod, från 29,8 procent som använde marijuana senaste året 2002 till 34,8 procent 2018. I den åldersgruppen beräknas 5,9 procent ha ett problematiskt bruk.

Den största ökningen har skett i gruppen 26 år och äldre där dubbelt så många, 13,3 procent, använt marijuana senaste året jämfört med 7 procent i början på milleniet. En knapp procent av den åldersgruppen har ett problematiskt bruk.

Enligt rapporten beräknas att totalt ungefär 4,4 miljoner amerikaner har ett problematiskt bruk av marijuana.

Elinore McCance-Katz, SAMHSA.

Några andra uppgifter i rapporten är att 15,4 procent av dagliga marijuanarökare rapporterade opioidmissbruk (använt senaste året), 19,1 procent hade ett tungt alkoholmissbruk, 17,1 procent hade använt kokain senaste året, 17,9 procent hade eller hade haft en depression under senaste åpet och 14 procent rapporterade någon annan allvarlig psykisk sjukdom.

När NSDUH-rapporten presenterades av doktor Elinore McCance-Katz, biträdande chef på Substance Abuse and Mental Health Services Administration, som tar fram rapporten, sa hon bland annat:

– Alltför ofta får jag fortfarande höra att marijuana är säkrare än alkohol. Jag tror att de här NSDUH-uppgifterna visar att det är ett falskt påstående. Marijuana är inte säkrare än alkohol och den medför mycket allvarliga risker för blandmissbruk och allvarliga psykiska sjukdomar.

 

Etiketter:

Annonser