Luxemburg samlar stöd för ny cannabispolitik i EU

Luxemburg försöker samla EU-länder som vill ha en mer liberal narkotikapolitik när det gäller cannabis, i första hand Luxemburg, Nederländerna, Tyskland och Malta. Ett samrådsmöte hölls i Luxemburg den 15 juli.

Luxemburgs hälsominister Paulette Lenert kommenterade mötet i ett pressmeddelande.

– Jag är övertygad om att det behövs ett paradigmskifte inom cannabispolitiken, säger Lenert.
Hon vill se en politik som betonar förebyggande och minskning av risker och skador genom reglering snarare än genom tvångsåtgärder.

– Det innebär nya utmaningar för oss på internationell och europeisk nivå, som vi har tagit itu med konstruktivt under vårt samråd, sa hon också i sin kommentar.

Luxemburgs justitieminister Sam Tanson menar att det efter nästan ett halvt sekel med driver Luxemburg fortfarande en narkotikapolitik fokuserad på i första hand repression.
– Men som vår statistik visar, kan misslyckandet med detta tillvägagångssätt inte förnekas, och det är dags att utveckla ett nytt tillvägagångssätt, baserat på dialog med de stater som har gjort samma observation och de europeiska och internationella institutionerna, sa Tanson.

I ett gemensamt uttalande från ett samrådsmöte mellan länderna för att diskuterade olika aspekter av regleringen av cannabis för icke-medicinskt och icke-vetenskapligt bruk, slår man fast att det finns behov av att omvärdera cannabispolitiken.

Uttalandet berör också bland annat behov av att ytterligare stärka och utveckla hälso- och sociala åtgärder till exempel förebyggande program, behandling och skadereducerande insatser och att hitta nya strategier bortom en förbudsbaserad narkotikapolitik.

I uttalandet pekar man samtidigt på de problem som finns med cannabis och att bland annat halterna med THC har ökat under senare år.

Utöver Luxemburgs justitieminister Sam Tanson och hälsominister Paulette Lenert, verkar övriga deltagare varit på lägre nivå. Tyskland representerades av Burkhard Blienert, representant beroende- och drogfrågor i den tyska förbundsregeringen.

Fotnot: hela det gemensamma uttalandet finns här: Joint statement 

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser