Inga ytterligare legaliseringssteg i Luxemburg

LUXEMBURG Efter regeringsskiftet i Luxemburg är det troligt att det inte tas några ytterligare legaliseringsinitiativ från den nya regeringen. De lagändringar som trädde i kraft i somras blir dock kvar.


Luxemburgs nya regering bestående av det kristdemokratiska Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei, CSV, och det liberala Demokratesch Partei, DP, kommer troligen att förändra landets inriktning när det gäller cannabispolitiken.

Luxemburg har varit ett av de länder inom EU där regeringen förespråkat en liberalisering och på sikt legalisering. Tillsammans med länder som Nederländerna, Tyskland och Malta har de försökt skapa ett block som arbetar för liberalare narkotikapolitik inom EU.

I somras beslutade parlamentet att tillåta odling av fyra plantor cannabis per hushåll för eget bruk i hemmet. Det är också tillåtet att röka cannabis i det egna hemmet. Försäljning och innehav utanför hemmet är fortfarande olagligt. Det var betydligt mindre omfattande liberaliseringar än det som ursprungligen planerades.

Till grund för den nya regeringen ligger ett koalitionsavtal på drygt 200 sidor. I ett kort stycke slås fast att de nya reglerna kommer att behållas och att regeringen ska följa positionen i vissa andra länder. I praktiken kommer det troligen att innebär att inga ytterligare legaliseringsinitiativ kommer att tas i Luxemburg under denna regeringsperiod.

Annonser