”Jag har aldrig använt cannabis i Sverige”

Den kristdemokratiska Europaparlamentarikern Sara Skyttedal gick i december ut och krävde legalisering av cannabis. Nu berättar hon att hon själv rökt cannabis, kanske så sent som för ett halvår sedan.


Det är i en lång intervju med Dagens ETC som Sara Skyttedal ger bakgrunden till sin ändra hållning i narkotikafrågan. Hon berättar om hur hon drabbades av depression 2016 och har fått narkotikaklassade läkemedel mot det utskrivet. Den erfarenheten har bidragit till att hon ändra sin syn på narkotikapolitiken.

I en debattartikel i Dagens Nyheter i december gick Sara Skyttedal ut med kravet om legalisering av cannabis och avkriminalisering av allt bruk av narkotika. I artikeln är hon också självkritisk till att hon ”bidragit till den rådande åsiktshegemonin”.

När hon var ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet, KDU, hade hon en annan inställning:  ”Vi har problem med tobak och alkohol, dumt att då tillåta en drog till”, sa Sara Skyttedal till exempel i Almedalen 2014.

Sara Skyttedal berättar i intervjun med Dagens ETC att hon utöver de läkemedel också använder cannabis, men är noga med att påpeka att: ”Jag har aldrig använt cannabis i Sverige utan bara i länder med annan lagstiftning”.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser